Forfatterarkiv: admin

Deling af billeder og tekst på hjemmesiden

Sådan deler eller kommenterer du billeder og tekst her på hjemmesiden

Hvis du vil kommentere eller tilføje et fotografi til en side, skal du gøre følgende:

  • Skriv din kommentar i kommentarfeltet nederst og vælg eventuelt et fotografi.
  • Tryk på “Skriv kommentar”

Hvis du vil tilføje flere fotografier, skal de deles enkeltvis:

  • Vælg et fotografi og skriv en kort kommentar (systemet kræver en kommentar).
  • Tryk på “Skriv kommentar”
  • Gentag ovenstående for hvert fotografi.

Hvis du har oplysninger om et hus, der endnu ikke er på hjemmesiden, kan du skrive eller dele fotografier nederst på denne side, så opretter vi en ny side.

Hvis du har spørgsmål eller behov for hjælp, for eksempel til at scanne fotografier, kan du sende en mail til post@bevaringsforeningen.dk eller ringe til Søren Damgaard Jensen
på telefon 21 39 53 05.

Bevaringscafé i Rådhushallen

Fotografier, gode historier og renoveringstilskud…
Lørdag den 20. august fra klokken 10.00 til 14.00

Ringkøbings gamle huse er spændende, og der er stor interesse for fotografier og oplysninger, der fortæller om byens historie – både den gamle og den nyere, som vi stadig kan huske.

Alle de gamle huse er blevet fotoraferet af Ringkøbing Bevaringsforeningen, og sammen med Lokalhistorisk Arkiv er der fundet i hundredevis af historiske fotografier, som er blevet oploadet til FBB, der er Slots- og Kulturstyrelsens register over fredede og bevaringsværdige bygninger i Danmark, og som er tilgængelig for alle på internettet.

Som forlængelse af FBB-projektet arrangerer Bevaringsforeningen, Lokalhistorisk Arkiv og Ringkøbing-Skjern Kommune en uformel Bevaringscafé den 20. august, hvor alle er velkomne til at udveksle billeder og oplysninger om de gamle huse over en kop kaffe og et stykke kanelkage. Vi vil gerne have lov til at scanne billederne og skrive dine oplysninger ned, og samtidig kan vi vise vores billeder og fortælle, hvad vi ved. Billederne og oplysningerne vil efterhånden også være tilgængelige på www.bevaringsforeningen.dk hvor der allerede er registreret en del af bygningerne med mulighed for at tilføje kommentarer og billeder.

Vi viser samtidig en plancheudstillingen om FBB-projektet, og en repræsentant fra kommunens bygningsforbedringsudvalg kan fortælle om støttemulighederne, hvis dit hus trænger til renovering.

Det koster ikke noget at deltage – og der er kaffe på kanden ;-)

Eventuelle spørgsmål på telefon 21 39 53 05

Udflugt: Biler og bygninger

Contact Form Shortcode Error: Form 3 does not exist

Veteranbiler og bygningskultur – Lørdag den 27. august

Bevaringsforeningen og Kgl. Dansk Automobil Klub Classic er igen i år gået sammen om et spændende medlemsarrangement, hvor vi kører ud og ser på gamle bygninger i veteranbiler. KDAK Classic møder op med velpudsede biler med chauffører og ledsagere, så der bliver plads til ca. 20 passagerer fra Bevaringsforeningen.

Vi mødes lørdag den 27. august 2016 klokken 10.00 på Ringkøbing Havn, og når passagererne er fordelt kører vi ud i sommerlandet ca. 10.30 og sætter kursen mod Brejninggård, hvor vi ser den gamle hovedbygning fra 1580 udefra og hører om herregårdens historie. Derefter kører vi til Muldbjerg Mølle med et kort stop ved Muldhøje. På Muldbjerg Mølle fortæller Jens Aarup Jensen om møllen, hvorefter vi spiser en sandwich eller to til frokost.

Næste stop er Lyngsmose, hvor vi ser det nye udstillingsområde ved den befæstede jernalderlandsby, der er markeret med jordvolde og en genskabelse af en del af pallisadeværket. Ved Lyngsmose drikker vi den medbragte kaffe, og derefter kører vi tilbage til havnen i Ringkøbing, hvor vi ankommer ca. 14.15, og de, der har lyst, slutter af med en øl på Restaurant Peking.

I tilfælde af regnvejr ændres stoppet ved Lyngsmose til et besøg i Hover Kirke, der er en af landets ældste stenkirker og en del af den danske Kulturkanon.

Der er ingen deltagerbetaling for tur og forplejning for medlemmerne, men man betaler selv for eventuelle drikkevarer på Restaurant Peking.

Tilmelding er efter først til mølle princippet på telefon 21 39 53 05 eller på www.bevaringsforeningen.dk

Sommertur til Ribe

Ribe viste sig fra sin smukkeste side, da en flok af Bevaringsforeningens medlemmer var på sommerudflugt til Danmarks ældste by.

Domkirkebyen har op gennem tiden haft stor indflydelse på Ringkøbing, og de to byer har mange fælles træk, blandt andet de røde teglsten, der præger begge byers middelalderlige bykerner.

I Ribe er man bevidste om kulturarvens potentiale og forpligtelser, og der er bred lokal opbakning til en stram bevaringspolitik. Byen har formået at få bevaring, turisme og kroner og ører til at gå op i en højere enhed, og senest har man med det helt nye menighedshus ‘Kannikegården’ på Domkirkepladsen vist, hvordan ny arkitektur kan tilpasses og berige det smukke bymiljø, når man tænker visionært og har modet.

Vi fik en engageret rundvisning af menighedsrådets formand, Tage Rosenstand, og efter besøget var det svært at undertrykke sin ærgrelse over den arkitektoniske ligegyldighed, der i øjeblikket er ved at blive bygget på Kirkepladsen i Ringkøbing.

Efter frokosten, der blev indtaget på et solbeskinnet trappeanlæg med udsigt over åen, viste Anette Gori, der har en fortid som arkitekt ved Ringkøbing kommune, rundt i byen.

Anette Gori fortalte om kommunes rolle i bevaringsarbejdet, og der er ingen tvivl om, at administrationens store faglige viden og den politiske forståelse og opbakning, kombineret med det folkelige engagement, har sikret Ribes status som en af landets mest velbevarede middelalderbyer.

Dagen sluttede med kaffe og kage i solskinnet foran Hotel Dagmar, og her kunne man så sidde og fundere over, at Ribes bygningarv, ifølge Realdanias rapport ‘Vores Fælles Skatkammer’ fra 2015, giver byen en årlig omsætning på 92 mio. kroner – der er faktisk gode penge i en stram bevaringspolitik!

Generalforsamling 2016

Der indkaldes hermed til Bevaringsforeningens generalforsamling

Tirsdag den 23. februar kl. 19.00 i Dommerkontoret, Kongevejen 10, Ringkøbing.

Generalforsamling har følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Beretning
3. Godkendelse af årsregnskabet
4. Fastsættelse af kontingent
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
7. Valg af revisor
8. Eventuelt

Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde 14 dage før generalforsamlingen.

I forlængelse af generalforsamlingen uddeles bevaringsprisen for 2015.

Før generalforsamlingen og prisuddelingen afholder Folkeuniversitetet aftenens foredrag om arkitekten bag Kreditforeningen på Herningvej, Ting- og Arresthuset og det gamle Amtssygehus:

Cand. mag. Helge Torm fortæller om:

“Den oversete arkitekt Helge Boysen-Møller – hans værker i Vestjylland og andre steder i Danmark”

Efter foredraget bliver der en kort pause med sandwich, øl og vand inden selve generalforsamlingen.

Med venlig hilsen og på gensyn
bestyrelsen

Se Bevaringsforeningens vedtægter her

Foreslå kandidat til Bevaringsprisen her

Læs om bevaringsprisen her

Foredrag med Peter Olesen

Bygningskulturen i Ringkøbing – hvordan står det til

Journalisten Peter Olesen leverer arkitektonisk tilstandsrapport 

Tirsdag den 22. september 2015 kommer den kendte journalist Peter Olesen til Ringkøbing, hvor han vil sætte bygningskulturen i fokus.

I den første del af foredraget vil Peter Olesen med mange eksempler fra hele landet vise, hvordan det står til med den generelle udvikling i byernes bygningskultur.

På den baggrund gennemgår Peter Olesen efter en lille pause Ringkøbings aktuelle bygningskulturelle tilstand. Denne del af foredraget vil være illustreret med masser af spritnye fotografier fra Ringkøbing bymidte. Peter Olesen ankommer nemlig til Ringkøbing allerede kl. 13 og bruger derefter hele eftermiddagen på at gå rundt i byen og indsamle eksempler på, hvordan det står til. Disse eksempler vil indgå i den arkitektoniske tilstandsrapport, som han præsenterer samme aften.

Efter denne gennemgang vil der være rig mulighed for debat. Peter Olesen har nemlig tid nok, for han overnatter i byen, som han har besøgt flere gange tidligere og altid har fremhævet som et eksempel på, hvordan man værner om bygningskulturen.

Foredraget er arrangeret af Ringkøbing Bevaringsforening i samarbejde med det tidligere Ringkøbing Folkeuniversitet, og alle er velkomne.

”Vi er derfor rigtig glade for, at det er lykkedes at få Peter Olesen til Ringkøbing”, udtaler det tidligere Ringkøbing Folkeuniversitets repræsentant Stig Martin Møller.  ”Vi håber, at mange vil møde op og få et indblik i bygningskulturens betydning og stifte bekendtskab med, hvordan man udefra ser på Ringkøbing og byens kulturarv”.

Også Ringkøbing Bevaringsforening glæder sig til arrangementet. Foreningens formand Søren Damgaard Jensen vil om eftermiddagen ledsage Peter Olesen på hans tur rundt i byen, så han har en stedkendt guide med indsigt i arkitekturen med sig.

Der er gratis entré til foredraget, som finder sted tirsdag den 22. september kl. 19.00 på Ringkjøbing Gymnasium, Vasevej 24 i Ringkøbing.

Der vil blive serveret en lille forfriskning undervejs.

Evt. yderligere oplysninger kan fås hos:
Stig Martin Møller, Blomstervænget 39B, 6950 Ringkøbing – tlf. 9732 1430 eller
sm@rkbgym.dk.

 

peter_olesen

 Besøg Peter Olesens hjemmeside

Kulturnat – Åbent hus i det gamle rådhus

Det er ved at være sidste chance, for inden længe smækkes døren i på det sted, hvor Ringkøbing har haft rådhus gennem fem århundreder, og det seneste rådhus fra 1849 rippes for historisk indhold.

I forbindelse med Kulturnatten 2015 er der offentlig adgang til de historiske lokaler, når Bevaringsforeningen holder åbent hus fra klokken 18.00 til 22.00.

Vi afholder samtidigt tre byvandringer, som starter foran det gamle rådhus.

Læs mere om byvandringerne her

Læs mere på Kulturnattens Facebookside

Læs mere på Kulturnattens hjemmeside

Byvandringer i Kulturnatten

Ringkøbings gader danner 11. september rammen for Kulturnatten 2015 i Ringkøbing-Skjern Kommune. Blandt de mange kulturtilbud på aftenen afholder Bevaringsforeningen tre byvandringer, der starter foran det gamle rådhus klokken 19.00, 20.00 og 21.00.

Klokken 19.00: Efter en kort byvandring forbi et par renoveringseksempler ender vi i Vestergade 10, der netop har været igennem en omfattende restaurering. Else Chemnitz viser rundt og fortæller, hvorfor hun valget at bevare det historiske hus på trods af den kommunale dødsdom.

Klokken 20.00: Vi går forbi et par gamle købmandsgårde, og sniger os op på loftet over Matas, hvor Else-Marie Bruun Larsen viser undt i det lille museum, der fortæller om tidligere tiders aktivitet i I.A. Jensens gamle købmandsgård.

Klokken 21.00: Nå man ser de historiske huse i nutidens Ringkøbing, kan det være svært at forestille sig, hvordan livet egentligt var, da de blev bygget. Hvordan gik håndværkerne klædt? Hvad talte de om? Hvad var der i deres madpakker? Og hvad spillede de i grunden på ghettoblasteren, mens de byggede huset? Vi vil forsøge at svare på det sidste spørgsmål med musikalsk hjælp fra Teatret OM.

De tre byvandringer er gratis for alle. Mød op foran det gamle rådhus og deltag i en eller flere byvandringer.

Bemærk, at vi under hele Kulturnatten holder åbent hus i det gamle rådhus, som snart vil blive rippet for historisk indhold.

Læs om åbent hus i det gamle rådhus her

Læs mere på Kulturnattens Facebookside

Læs mere på Kulturnattens hjemmeside

Veteranbiler og bygningskultur

– Se billeder fra veteranbilturen den 14. juni –

KDAK Classic var mødt op på havnen i Ringkøbing med 11 velpudsede biler og dertilhørende topmotiverede chauffører, og efter at have sparket dæk og beundret de prægtige maskiner kørte vi ud i sommerlandet og satte kursen mod Abelines Gård på Holmsland Klit. Vi fik en rundvisning på gården, og derefter var der mulighed for at gå rundt på egen hånd og kigge på udstillingen og de forskellige aktiviteter, inden vi klokken samledes til en sandwich i cafeen.

Næste stop var Lyngvig Fyr, hvor Jens Aarup fortalte om stedet, og vi så fyret og udstillingen om badeturismen på Holmsland Klit. Efter en kop kaffe i naturformidlingshuset kørte vi tilbage til havnen i Ringkøbing, og de, der havde lyst, fortsatte til Peking, hvor vi sluttede af med den traditionsrige farvelbajer og takkede de hyggelige veteranbilejere for turen med en forsikring om, at vi nu har etableret en fast tradition sammen. En hyggelig og livsbekræftende dag blandt nørder, der lige som os sætter pris på det historiske, velbevarede og smukke – en sommerdag i Kulturhistoriens Rige :-)

Billederne er taget af Poul Nielsen og Søren Damgaard Jensen

L1110509 (2) L1110507 (2)

Ringkøbing sælger ud af arvesølvet

– By&Land, medlemsblad for Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur, bringer i det seneste nummer denne artikel om kommunens udsalg af Ringkøbings kulturarv. Artiklen er skrevet af Helge Torm, der er formand for Frednings- og Bevaringsudvalget og besøgte Ringkøbing i forbindelse med indstillingen af det gamle rådhus til fredning.

Se artiklen i bladet på dette link: By & Land 107 side 18-20


 Ringkøbing sælger ud af arvesølvet

Af Helge Torm, formand for Frednings- og Bevaringsudvalget

I disse uger afgøres det definitivt, om der skal udvikle sig en skandale af rang i den fine, gamle by Ringkøbing. Byrådet er nemlig meget langt fremme i sine bestræbelser på at sælge ud af arvesølvet for en ret linser.

Sagen er i sin virkelig gribende enkelthed den, at kommunen endnu ejer det gamle amts- og byrådhus, men ikke længere har så meget at bruge det til. Derfor er man parat til at lade naboen, Ringkøbing Landbobank, der har udvidelsesbehov, rykke ind som lejer, men ikke nok med det. Man vil også give dem frie hænder til at fjerne al indmaden!

Det var i 1849, præcist samme år, som Danmark fik sin første grundlov, at Ringkøbing fik et nyt rådhus ved byens torv. I en by, hvor de fleste ejendomme var ret beskedne i omfang, som også det gamle, nedslidte rådhus var det, har den ny 2½ etages bygning virkelig været en markant forandring i bybilledet.

Det provokerende nye rådhus
Det er imidlertid ikke det eneste opsigtsvækkende ved denne bygning. Nok så afvigende fra normen med det blanke, røde murværk, som præger byen den dag i dag, var behandlingen af hovedfacaden og gavlenderne på det ny rådhus: de blev pudsede! Det kan næsten kun have været tænkt som en slags provokation. Det helt morsomme er dog, at pudsede facader var ved at være altmodisch, så det var sidste udkald for et pudset rådhus i Ringkøbing.

Heldigvis kan vi sætte navn på arkitekten. Han hed så meget som Brunstrøm, og meget mere ved vi ikke om manden. Kun det mere, at han var konduktør hos N. S. Nebelong, da denne et par år tidligere byggede det ligeledes bevarede rådhus i Holstebro. Det fremtræder i blankt murværk.
Man kan således sige, at Brunstrøm laver en duplik i Ringkøbing, men med en væsentlig afvigelse.

Stilmæssigt repræsenterer rådhuset overgangen fra senklassicisme til historicisme, men de mod torvet vendende, pudsede facader giver bygningen et arkitektonisk let konservativt skær.

De indre værdier
Et er det ydre, noget andet det indre. Tiden er ikke gået sporløst hen over rådhusets interiører og planløsninger, men ændringerne er dog til at overse.

Således gælder det stort set, at 1. salen, hvor alle de repræsentative rum ligger, som almindeligt var for datidens rådhusbyggeri landet over, er meget godt bevaret. Her er alle væsentlige rum intakte, bl.a. med fyldingsdøre, men til dels også stuk fra 1849. Det drejer sig om i første række om den oprindelige amtsrådssal i østenden, byrådets lokale i den anden ende, og det smukt dekorerede, såkaldte forligelsesværelse, der støder op til amtsrådssalen ved bygningens bagside.

Nybarok stueetage
Derimod har stueetagen og hovedtrappen undergået gennemgribende forandringer som udløber af retsreformen i 1919. Indtil da var der i stueetagen arrest med arrestforvarerbolig og også et sprøjtehus (i gavlenden mod vest), funktioner, som måtte holde flyttedag.

Der blev nu til dels lavet ny planløsning, og der kom nye døre overalt, udført i nybarok, hvad hovedtrappen også er. Det var nu ikke en hvilken som helst håndværksmester, der stod bag dette, men arkitekten Helge Bojsen Møller. I øvrigt standser nybarokken på 1. salen på den meget raffinerede måde, at fløjdørene til begge sider står i nybarok skikkelse ind mod trapperummet, mens de på den modsatte side har bevaret det senklassicistiske udseende.

Og hvad der skete dengang i Ringkøbing, fandt sted andre steder i landet, bl.a. i Korsørs rådhus fra 1850, som på gr. af moderniseringer i 1919 også bærer dette årstal på facaden. Ændringerne her var ikke til hinder for en fredning i 1982.

Derouten
Da amtsrådet for Ringkøbing amt ophørte sit virke pr. 2007, begyndte bygningen at gå en usikker fremtid i møde. Amtsrådet prøvede dog prisværdigt at holde fast i den lange ende ved at udstede en bevaringsdeklaration, som netop skulle tage højde for uønskede indgreb i bygningens kulturhistoriske værdier.

Nu er et stykke juridisk gældende papir ikke mere håndfast end, hvad nye ejere måtte finde ønskeligt. Ringkøbing-Skjern kommune overtog som ny ejer rådhuset, som da også er blevet brugt til forskellige aktiviteter og arbejdspladser. Et stykke tid var der fred og ingen fare.

Blæse være med deklarationer af enhver art
Imidlertid er der kommet en aktør på banen, som godt kunne tænke sig at udnytte rådhuset til egne formål: Ringkøbing Landbobank. Kommunen får julelys i øjnene: her er en indtægtskilde, og hvis banken ikke vil respektere de historiske kvaliteter, bygningen har, skal de naturligvis slippe for det. Bevaringsdeklarationen blev ophævet i 2014, nu med velsignelse fra Region Midtjylland som det gamle amts juridiske efterfølger.

Banken, der åbenbart ikke kan se udvidelsesmuligheder andre steder omkring sit hovedsæde end lige dér, hvor rådhuset ligger, har til huse i en ikke mindre flot bygning, opført i bedre byggeskik i 1925. Bygningen er en anelse højere end det ældre rådhus, en klar magtdemonstration. Og netop fordi etagedækkene er højereliggende i banken, må rådhusets etageadskillelser rettes ind efter bankens – og så bliver der jo ikke meget tilbage!

En anden hindring for bankløsningen var den gældende lokalplan, som forbød yderligere bankforretninger i stueetagen i bebyggelsen nær og ved torvet. Det er imidlertid den letteste sag af verden for en kommune at bevilge sig selv en dispensation fra en lokalplan, og således er det også nu sket i denne sag.

Bevaringsbestræbelserne
Ringkøbing Bevaringsforening og Landsforeningen har hele vejen igennem protesteret imod de ødelæggende planer. Landsforeningen har tilmed sidst i 2014 rejst fredningssag, men forgæves. Vi blev i begyndelsen af dette år underkendt af både Kulturstyrelsen og Det Særlige Bygningssyn.

Vi finder ikke argumentationen imod fredning ganske overbevisende, men må respektere afgørelsen. Og som så ofte i den slags sager, udnyttes et nej til fredning af modparten til triumferende at sige: se, det er ikke noget værd!

Nogle, måske endda bevaringstilhængere, vil stille sig tilfreds med, at skallen bevares, men omvendt kan man jo med rette sige, at skindet bedrager! Det bliver ikke bedre af, at der allerede er eksempler på denne slags transformation, som jo i øvrigt i en noget anden sammenhæng medfører affredning. Nok om det.

Den triste konklusion
Dette var den sørgelige, men sande historie om et byråd, der uden den mindste historiske forståelse for byens egen udvikling og uden sans for det fysiske vidnesbyrd, som rådhuset er om indførelsen af det lokale folkestyre i 1849, for ussel mammons skyld sælger ud af arvesølvet.

Mange var betænkelige for fremtiden for alle de offentlige administrationsbygninger af enhver art, som gik ud af statens regi efter retsreformen og nedlæggelsen af amterne pr. 1. januar 2007. Der da også sket ulykker rundt omkring i form af uheldige ombygninger, men nedrivninger er næppe forekommet.

Nu skal vi så opleve det, der ikke er set før, når det drejer sig om en historisk bygning af nævnte kategori, at den ribbes for al indmad! Ringkøbing Byråd giver det første eksempel – at de vil være det bekendt.