Generalforsamling 2021 – UDSAT

Vi har tidligere annonceret, at der holdes generalforsamling i Ringkøbing Bevaringsforening den 25. februar 2021.

Bestyrelsen har gennem længere tid overvejet, hvordan og om en sådan generalforsamling kunne afvikles meningsfuldt i disse corona-tider.

Ud over de emner, der efter vedtægten skal behandles, indeholder vores generalforsamling også mere bygningsbevaringsmæssige drøftelser, foredrag og tildeling af den årlige bevaringspris (er).

På baggrund af reglerne om forsamlingers størrelse – højst 5 deltagere, finder bestyrelsen det ikke muligt at holde en meningsfuld generalforsamling inden udløbet af februar.

Vi har derfor besluttet, at coronaen overtrumfer foreningens vedtægter, og vi vil derfor arbejde på – hvis alt går vel – at afholde generalforsamlingen i sidste halvdel af maj.

Ligeså snart foreningens regnskab for 2020 er færdigt og revideret, vil det blive udsendt til alle medlemmer.

Vi skal samtidig gøre opmærksom på, at det kontingent, der nu opkræves, er det kontingent, der blev besluttet på sidste års generalforsamling. Det kontingent, der skal drøftes på dette års generalforsamling vedrører først næste år.

Det henstilles samtidig, at alle NYE og de sidste ” gamle” medlemmer, der har modtaget et indbetalingskort fra NETS, bliver tilmeldt Betalingsservice.

Generalforsamlingen er således flyttet fra februar 2021 til – formentlig – sidste halvdel af maj 2021.

Med venlig hilsen
Lars Hansson
formand