Bygningsbevaring

Af Bevaringsforeningens vedtægter fremgår det at ”Foreningens formål er at fremme forståelsen for bygningskultur og bevaring af væsentlige bygningskulturelle værdier i by og på land. Et væsentligt fokusområde for foreningens arbejde er sikring af Ringkøbings gamle bykerne med dets oprindelige næsten 800 år gamle gadenet med dets helstøbte bymiljø. Foreningen vil arbejde for at fremme forståelsen for de værdier der ligger i bevaring af bygningers originalitet, samtidig med at bygningerne stadig kan anvendes funktionelt og hensigtsmæssigt.”

Siden foreningens blev dannet i 1964, har denne holdning været grundlaget for Bevaringsforeningens arbejde, og med Byrådets vedtagelse af bevaringsdeklarationen i 1973, og senere vejledningen i 1998 har der også været politisk opbakning bag bevaringsarbejdet. Resultatet er et af de smukkeste og mest helstøbte bymiljøer i landet.

Ved renoveringer og ombygning af bevaringsværdige bygninger i bevaringsdeklarationens område er der blevet administreret ud fra en række regler, som er nærmere beskrevet i vejledningen og de tilhørende bevaringsblade.

Bevaringsforeningen har været med til at udarbejde vejledningen og bevaringsbladene, og vi deler de holdninger til bygningsbevaring som afspejler sig i reglerne.

Ikke kun i bymidten, men i hele kommunen, har der været en stigende interesse og forståelse for bygningsbevaring, men samtidig viser det sig, at der ikke altid er enighed om, hvor langt man skal gå i bestræbelserne på at bevare bygningernes originalitet set i forhold til moderne materialer og arbejdsmetoder. Derfor arbejder vi på at udbrede forståelsen for de værdier, som de bevaringsværdige huse repræsenterer, for når man først har gjort sig klar, hvorfor en bygning eller et gademiljø er bevaringsværdigt, er det nemmere at forholde sig til, hvordan man sikrer bevaringsværdien ved renovering eller om- og nybyggeri.