Tag-arkiv: Nyhed

Forslag til Bevaringsprisen 2023

Igen i år beder Bevaringsforeningens bestyrelse om hjælp til at finde kandidater til bevaringsprisen. Bestyrelsen vil så gennemgå de udpegede bygninger og finde årets prismodtagere.

Bevaringsprisen uddeles på Ringkøbing Bevaringsforenings generalforsamling tirsdag den 27. februar 2024. Der kan uddeles en pris til en bygning i Ringkøbing by og en i den øvrige del af den gamle Ringkøbing Kommune. Bevaringsarbejdet skal være afsluttet i 2023, men kan i særlige tilfælde være mange års løbende bevaringsarbejde.

For begge priser gælder det, at de er en påskønnelse for godt bevaringsarbejde, og det kan være restaurering, tilbageføring eller vedligeholdelse. Rammerne er vide, men det gælder om at finde de bygninger, der fortjener Bevaringsforeningens bevågenhed og dette årlige skulderklap.

Det kniber altid med kandidater uden for Ringkøbing By, så vær især opmærksom på de mange smukke gamle og velholdte bygninger i landsbyer og på landet. Derfor opfordrer vi i bestyrelsen alle til at se sig omkring der, hvor de bor, og sende forslag til Bevaringsprisen.

Ring eller sms til næstformand Søren Damgaard Jensen på 21 39 53 05, send en mail til post@bevaringsforeninngen eller skriv i kommentarfeltet under dette indlæg.

Forslagene skal være bestyrelsen i hænde senest søndag den 11. februar 2023.

Der må gerne foreslås flere bygninger – alle forslag er meget velkomne. Vi skal have bygningens adresse, ejerens navn, en kort begrundelse samt indsenderens navn og adresse. Blandt indsenderne trækkes der lod om to flasker vin.

Læs mere om Bevaringsprisen her

Generalforsamling 2024 – Indkaldelse

Der indkaldes hermed til Bevaringsforeningens ordinære generalforsamling

Tirsdag den 27. februar 2024 kl. 19,00 i Dommerkontoret, Ringkøbing Museum.

Aftenen starter med et foredrag ved museumsinspektør Christian Ringskou hvorefter der bliver en kort pause inden selve generalforsamlingen og uddelingen af bevaringsprisen.

Generalforsamling

Generalforsamling har følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Beretning
3. Godkendelse af årsregnskabet
4. Fastsættelse af kontingent
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
7. Valg af revisor
8. Eventuelt

Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde 14 dage før generalforsamlingen.

I forlængelse af generalforsamlingen uddeles bevaringsprisen for 2023.

Stationsbytid – arkitektur, byrum og historie på Ringkøbing-egnen 1870-1930

Museumsinspektør ved Ringkøbing Fjord Museer Christian Ringskou fortæller om en tid, hvor Vestjyllands bønder efterspurgte handel og service i ny skala. Nye jernbanelinjer skar sig på kryds og tværs gennem landskabet, og nye byer skød op. Undervejs kommer vi ind på de nye byers særlige arkitektoniske træk, på sociale forhold i stationsbyerne mellem by og land og på, at også Ringkøbing har sine stationsbykvarterer.

Efter foredraget er der mulighed for spørgsmål og kommentarer, og derefter bliver der en kort pause med sandwich, øl og vand inden selve generalforsamlingen.

Med venlig hilsen og på gensyn
bestyrelsen

Foreslå kandidat til Bevaringsprisen her

Læs om bevaringsprisen her

Vedtægter

Hezekiels Skammel – Henrik Haves beskrivelse af Kuben

Henrik Haves bedst kendte kunstværk i Ringkøbing er Hezekiels Skammel eller Kuben. De fleste møder den på vej ind i byen, mange ved, det er et værk af Henrik Have, og skønt alle havde en mening om Kuben, da den blev indviet i september 1993, er det de færreste, der kender Henrik Haves egne tanker om kunstværket, som han beskrev i dette forslag.

Klik for større billede:

Bevaringsdeklarationen – Udstilling

Ringkøbing har en usædvanlig smuk og velbevaret bykerne med et attraktivt gademiljø, men det er ikke nogen selvfølge. Byen kunne have set meget anderledes ud, hvis ikke en lille gruppe af byens fremsynede borgere og politikere i 1960erne havde set, hvor udviklingen bar hen og var lykkedes med at få tinglyst en bevaringsdeklaration for bykernens huse og gademiljøer i 1973.

I forbindelse med jubilæet lavede vi en plancheudstilling som vistes i Rådhushallen og på Torvet. Plancheudstillingen er støttet af Ringkøbing Håndværker- og Industriforening og kan ses her:

   

Renoverede huse i Ringkøbing

Mange af de fine huse i Ringkøbing ser tilsyneladende ud, som de altid har gjort. Men sådan er det ikke nødvendigvis. Faktisk er der mange renoveringer, der har bragt husene tilbage til deres oprindelige udseende, eller har rettet op på ombygninger, så husene igen fremtræder autentiske i gadebilledet.

Vi har samlet et udvalg her, og der er mange flere under menupunktet Huse og Mennesker.

Bevaringsdeklarationen 50 år

Byvandring og reception i Rådhushallen

Ringkøbing har en usædvanlig smuk og velbevaret bykerne med et attraktivt gademiljø, men det er ikke nogen selvfølge. Byen kunne have set meget anderledes ud, hvis ikke en lille gruppe af byens fremsynede borgere og politikere i 1960’erne havde set, hvor udviklingen bar hen og var lykkedes med at få tinglyst en bevaringsdeklaration for bykernens huse og gademiljøer den 18. september 1973.

Der er god grund til at markere 50-års jubilæet, og derfor har Ringkøbing-Skjern Kommune og Ringkøbing Bevaringsforening i fællesskab arrangeret en byvandring med efterfølgende reception i Rådhushallen, hvor man samtidig kan se en plancheudstilling, der også vises på Torvet.

Byvandring og reception er mandag den 9. oktober klokken 13.00 til 15.00.

Vi starter med byvandringen klokken 13.00 fra Rådhushallen og er tilbage klokken 14.00. Alle er velkomne!

Udstillingen kan ses i Rådhushallen frem til onsdag den 11. oktober og på Torvet frem til 23. oktober.

Veteranudflugt – Billedgalleri 2023

Medlemsudflugt lørdag den 19. august 2023

 

Årets fælles udflugt for Kongelig Dansk Automobil Klub Classic og Ringkøbing Bevaringsforening startede på havnen klokken 10.00 og gik først til Vandhaverne i Skjern, hvor Lars Foged fra Skjern Udviklingsforum fortalte om projektet, der åbnede under coronaen i september 2020. Vandhaverne er en del af Den Grønne Koridor og er skabt ved at frilægge og omdanne et tidligere vandreservoir til en stemningsfuld installation, hvor man på gangbroer bevæger sig rundt over et spejlbassin under blomstrende tage, hvorfra vandet drypper og skaber en helt speciel stemning. Vandtanken er suppleret med de to haverum Sandpuden og Refugiet og udgør en fin oase i området.

Fra Vandhaverne kørte vi til Dejbjerg, hvor sognepræst Poul Nyborg fortalte om den smukt beliggende Kirke fra 1100-tallet. Efter besøget i kirken går vi over til præstegården fra 1850, der var hovedbygningen til herregården Dejbjerglund frem til 1920.

Fra Dejbjerg gik turen over Lem, hvor vi var inviteret på en øl og en ristet pølse foran Smedenes Hus i forbindelse med Lems Smede Festuge.

Endnu et godt, fælles arrangement mellem Kongelig Dansk Automobil Klub Classic og Ringkøbing Bevaringsforening!

Udsmykningen af Skats betalingscenter Damstrædet Ringkøbing – Henrik Have

“Det findes ikke her!”

Materialet nedenfor supplerer bogen UDSMYKNINGEN AF AMTSGÅRDEN – HENRIK HAVE. Bogen blev udgivet af Ringkøbing Amt i 2003, og dette tillæg beskriver de værker, der er blev udført efter udgivelsen.

Tekst: Erik Holm
Fotos og tekst: Søren Damgaard Jensen

 


Forord

I forbindelse med strukturreformen i 2006 overtog skat bl.a. Ringkjøbing Amts bygning Damstrædet 2 i Ringkøbing.

Bygningen havde indtil da rummet Ringkjøbing amts Teknik – og miljøforvaltning.

Ringkjøbing Amtsråd besluttede i 1993, at de forskellige bygningskomplekser, Amtsgården bestod af, skulle knyttes sammen ved hjælp af kunstnerisk udsmykning udført af kunstneren Henrik Have, No.

Denne udsmykning blev gennemført i etaper over årene 1993 – 2003 og er beskrevet i publikationen fra 2003 ” UDSMYKNINGEN AF AMTSGÅRDEN – HENRIK HAVE “

En del af udsmykningen fra 1999 vedrørte bygningen Damstrædet 2 og omfatter ” Fakkelspiseren “, ” En Keramisk udsmykning ” på hjørnet af vinkelbygningen og ” Hånden på taget “

Skat fortsatte udsmykningen af Damstrædet 2 i 2007 efter Skats overtagelse af bygningen.

Den efterfølgende beskrivelse af kunsten som Skat har forestået, tager udgangspunkt i det af Henrik Have udarbejdede oplæg / beskrivelse af forslag til den fortsatte udsmykning.

 

Udsmykningen i 2007

Udsmykningen tager afsæt i Danmarksekspeditionen til Grønland 1906 – 1908.

I 2007 var det 100 år siden Mylius Erichsen blev meldt savnet.

Udsmykningen i 2007 består af 3 dele:

– På Damstrædet 3 mursøjler med keramiske fliser og tekst på marmorplader, som mursøjlen der allerede er på Damstrædet

– 28 træsnit i rammer inde i bygningen med motiver af de 28 deltagere i Danmarksekspeditionen

– 7 søjler i kantinen beklædt med keramik, der fremstår som ” Visdommens 7 søjler “

 

3 Mursøjler

De 3 mursøjler (oprindelig foreslået med 4) står vinkelret på den eksisterende med inskriptionen om IKAROS.

Den ene side med keramik, den anden side af de 3 mursøjler med tekst i bronzebogstaver.

Ideen med de tre mursøjler er iflg. oplægget arkitektonisk. Når man ser facaden ud imod gaden, er det ikke den helt store besvimelse man rammes af. Dette er det et forsøg at råde bod på. Når man kommer kørende ad Nørredige vil man se Damstrædet i et splitsekund. I det øjeblik vil man tro man har set et byggeri med søjlegang. Dette vil virke beroligende.

Murværket skal være en ganske lille anelse lyseblåt som indlandsisen.

 

På de 3 mursøjler ved Damstrædet 2 står følgende:

NÅR DU INGEN
TING SER
HAR DU SÅ
SET ALT?

NÅR DU
VÅGNER ER
DIT ARBEJDE DA
FÆRDIGT?

NÅR BLOMSTER
SPRINGER UD
BRYDER DE
SÅ OP?

Henrik have sagde i forbindelse med en tidligere afsløring af kunsten på Amtsgården, ” at han søgte at skabe en ironi gennem sine tekster, lige som der er på de tekster, der er på væggene i den frise i skønvirkestil maleren Rasmus Larsen skabte til Vandrehallen i Folketinget.

Eks.:
Når svanerne synger, skal rågerne tie.
Alle vil herre være, ingen vil sækken bære.
Ikke enhver høne der kagler, lægger æg.
Ikke enhver hane der galer, melder ny dag.

Rasmus Larsen blev også kaldt den onde maler.

Henrik Have sagde også, at hans tekster til borgerne er en meddelelse om, at de er til stede, og at man har et ærinde, man skal have forrettet.

 

 

28 TRÆSNIT MED MOTIVER AF DE 28 DELTAGERE I DANMARKSEKSPEDITIONEN 1906 – 1908.

Ønsket med udsmykningen med de 28 træsnit er at denne bliver et minde og jubilæum i 100 året for, at Mylius Erichsen blev meldt savnet.

Der var 28 deltager i ekspeditionen.
For hver af dem er lavet et træsnit. Snittene blevet til ved brug af 3 trykstokke og de 28 deltagere er fremkommet ved reduktion af stavene.

Det betyder at der kommer mindre og mindre frem, som at se et menneske i sand eller snestorm.

Det sidste snit som altså er små fragmenter, forestiller Mylius Erichsen, som vi ved mindst om men som fylder det hele.

Henrik Haves ide var at skære mere og mere væk fra en enkelt trykplade, så der til sidst, som nummer 28, kun fremstod små fragmenter på trykket – som at se et menneske forsvinde i snestormen, nemlig Mylius Erichsen.

Det kan imidlertid konstateres, at der er brugt mindst tre trykplader, som tidligere har været udstillet og for at finde en rækkefølge for ophængningen, er trykkene derfor først sorteret efter trykplade. Trykpladen viser det sidste snit i hver serie, og derfor var det blot at gå baglæns til tryk med gradvist større farvede felter. Men der var en overraskelse, for der er ikke tre, men fire serier – den ene uden kendt trykplade.

Serien uden trykplade starter med Peter Freuchen, som Have valgte at lade være nummer et, da han var den mest farverige af ekspeditionsdeltagerne. Denne serie toner ud helt efter planen, men slutter allerede med tryk nummer 12, Hendrik Olsen, der forsvinder i sneen. Det gik for hurtigt! Hvad så? Et gæt er, at Have sleb pladen ned, og fortsatte med et ændret motiv, men allerede efter tre tryk kasseres stokken, og han går videre med stok nummer 2. Efter samme princip, og med samme resultat: Ved tryk nummer 23, Achton Friis, kommer snestormen, og han starter på stok nummer 3, som slutter med tryk nummer 27, Harald Hagerup.

De tre trykstokke slutter altså med Hendrik Olsen, Achton Friis og Harald Hagerup. Men ingen stok passer med trykket af Mylius. Og i øvrigt er der flere gåder: Der er ikke snittet i stokken mellem tryk nummer 6 og 7, Peter Hansen og Knud Christensen, der er kun ændret farve, og tryk nummer 13, Henning Bistrup, vender på hovedet. Kan Mylius Erichsen være trykt med en bagside? Eller en ukendt, fjerde stok? Svaret fortoner sig i snefoget – og det er vist helt i Henrik Haves ånd…

I Biblen, 1. Mosebog samt i Johannes åbenbaring slutter den hellige skrift om sig selv. Det hele begynder med ordet og slutter med ordet. Et sted skrives der om, at ordet skaber det det siger. Dvs. at der i menneskelivet ikke findes orientering hvis vi ikke vidste hvad vi orienterer os mod og med.

Kunne vi ikke det var vi ren natur. Nu er vi derimod naturens fjende 

I det hebræiske alfabet er der en tilkendegivelse at det første bogstav Alef indeholder alle de øvrige bogstaver i alfabetet.

Det er det der menes med at ordet skaber hvad det siger.

Peter Freuchen var den mest vilde af deltagerne i Danmarksekspeditionen.

Han er derfor valgt til at være grundfiguren der indeholder de øvrige af ekspeditionens deltagere.

Henrik Have siger at han her helt ufortjent har fået en gave som er tråden i udsmykningen.

Der var 28 deltagere i ekspeditionen. Der er 28 bogstaver i vores alfabet.

 

     

 

Visdommens 7 søjler

I kantinen i Damstrædet 2 er 7 søjler/halvsøjler beklædt med keramik

De fremstår i følge Henrik Have som ” Visdommens 7 søjler “

Som en pendant til ” Visdommens 7 søjler ” kan nævnes at apsis på den nærliggende Staby Kirke bliver kaldt visdommens hus.

Tidligere museumsinspektør Jens Aarup Jensen ved Ringkøbing Museum, skriver herom
” at de 7 halvsøjler og de 4 flotte 4-kløverformede vinduer på apsis uden tvivl er bærere af en dyb symbolik, hvis forudsætning er en teologisk tænkning, der udvikler sig i løbet af 1100-tallet. De 7 søjler kan formentlig fortolkes fra ordene i Bibelen, Ordsprogenes Bog 9,1: ” Visdommen har bygget sit hus, har hugget sine 7 piller “.
Det skal udtrykke at Kristus ikke blot skal opfattes som Guds vælde og magt, men også som guds visdom.
Talsymbolikken har mange lag. 7 er således sammensat af Treenigheden + 4, der er verdens og menneskets symboltal. 4 er symbol for elementerne, for verdenshjørnerne, paradisfloderne, de 4 evangelier og meget andet.

 

     

“Det findes heller ikke her
men det fandtes før!”

Råd og regler for vinduer

Ved udskiftning eller renovering af vinduer inden for bevaringsdeklarationens område eller gaderne øst for bevaringsområdet, der er omfattet af lokalplan 1.222, gælder der nogle regler afhængigt af husets bevaringsværdi og beliggenhed. De kan virke komplicerede, men vi har lavet dette skema, så man let kan se, hvilke regler der gælder for de enkelte huse. Men husk, at der ALTID skal søges om tilladelse inden for bevaringsområdet, også ved ændring af vinduesfarve.

Vinduesskema

Bevaringsforeningen og Raunonia

– Læserbrev i Dagbladet Ringkøbing-Skjern den 2. maj 2022

I Dagbladet den 27. april 2022 har Peter Søe Larsen og Anne Julie Hansen efterlyst Bevaringsforeningens syn på Raunoniaprojektet.

Bevaringsforeningen vil gerne medvirke til at øge turismen i Ringkøbing, vi vil gerne medvirke til at give handelslivet og restaurationslivet gode vilkår, men ikke for en hver pris. Det må ikke gå ud over det, der er den største tiltrækningskraft ved Ringkøbing, nemlig den gamle, hyggelige og velbevarede bymidte og den umiddelbare sammenhæng med fjorden, der både er grunden til, at byen blev anlagt i 1200-tallet og dens væsentligste kvalitet. Det er netop Bevaringsforeningens grundlæggende opgave at sikre disse kvaliteter.

De offentliggjorte planer læser vi således, at fjordudsigten vil være blokeret langs hele havnen fra Mylius Erichsens Vej og hen til Vester Strandgade.
Vi fastholder, at det med det nuværende vidensniveau er svært at have en præcis mening om byggeriet, når vi kun kender den første overordnede og noget diskutable oversigtstegning og den efterfølgende romantiserede visualisering, men hvis der skal bygges i vandet, er der en række forhold, der skal iagttages. Det bør bl.a. overvejes, hvorvidt husene kan ligge i forbindelse med Vestas-grunden, ligesom udbygningen bør ske etapevis, så man kan bremse i tide.

Antallet af huse forekommer i sig selv overvældende. Det er svært at se, at parkeringsproblemerne og problemerne med adgangsveje skulle kunne løses tilfredsstillende uden at forringe havnemiljøet.

Der er ikke taget stilling til, hvad der skal ske, hvis husene ikke kan sælges/lejes ud i det tænkte omfang. Bliver der så nogle tomme, døde bygninger? Og hvordan fjernes bydelen igen, hvis ideen ikke holder vand?

Vi er stærkt bekymrede for, om de tilladelser, som kommunen skal give, overholdes både af bygherre, men ikke mindst af kommunen selv. Vi er bekymrede for, at kommunen undervejs i processen presses til at give yderligere tilladelser/dispensationer, og om de gode intentioner i forslaget forsvinder i processen, som det er sket i Søndervig – Det er klart, at bl.a. sagen med vandrutsjebanen i Lalandia, Søndervig, styrker bekymringerne.

Vi er helt enige med brevskriverne i, at der skal sikres åbenhed i processen. Det kunne være med borgermøder for alle interesserede, hvor initiativtagerne redegør for projektet og ikke mindst, hvor kommunen redegør for den sagsbehandling, der har foregået, den fortsatte sagsbehandling, hvilke overvejelser Byrådet har om sagen, og hvordan Byrådet forestiller sig borgerinddragelsen i processen.

Ringkøbing, den 2. maj 2022
Lars Hansson
Formand for Ringkøbing Bevaringsforening