Indkaldelse til generalforsamling 2021

Med baggrund i coronasituationen orienterede bestyrelsen den 31. januar 2021 om, at generalforsamlingen ville blive udskudt til slutningen af maj – det blev så til juni.

Der indkaldes hermed til generalforsamling, der afholdes tirsdag den 15. juni 2021 kl. 17,00 i det tidligere dommerkontor, Kongevejen 10, 6950 Ringkøbing.

Der vil ikke være andre arrangementer i forbindelse med generalforsamlingen.

Af hensyn til coronasituationen vil vi meget gerne have, hvis man vil gøre sig den ulejlighed at orientere bestyrelsen, om man kommer. Det kan ske til Lars Hansson, tlf. 29268982 eller på foreningens mailadresse: post@bevaringsforeningen.dk

Husk coronapas.

Vi vil snarest orientere om øvrige arrangementer, bevaringspris m.m.

Generalforsamling har følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning
  3. Godkendelse af årsregnskabet
  4. Fastsættelse af kontingent
  5. Behandling af indkomne forslag
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  7. Valg af revisor
  8. Eventuelt

Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde 14 dage før generalforsamlingen.

Med venlig hilsen
Lars Hansson
formand