Links

Foreninger

Ringkøbing Lokalhistoriske Arkiv
Ringkøbing Lokalhistoriske Arkiv drives af Ringkøbing Museumsforening. Arkivet er det sted, man besøger, hvis man er interesseret i Ringkøbing og Rindum sognes historie og udvikling, eller hvis man har rødder her. Arkivet indsamler, opbevarer og formidler viden om personer, steder, foreninger, virksomheder m.m.

Bevar Ringkøbing Bymidte
Borgerinitiativet Bevar Ringkøbing Bymidtes blog om nedrivningen af den gamle musikskole og ombygningen af Amtsrådhuset til bank.

By og Land
Landsforeningen for Bygnings- og landskabskultur.
Ringkøbing Bevaringsforening er medlem af landsforeningen.

By og Land i Ulfborg-Vemb
Lokalforeningen i Ulfborg-Vemb området.

Foreningen Straatag
Foreningens hjemmeside har Informationer, råd og vejledning stråtag.

Oplev bygningskulturen

Turforslag til området omkring Ringkøbing
Turforslag til udvalgte bygninger omkring Ringkøbing Fjord.
Udarbejdet af Bygningskultur Danmark.

Bygningskultur og information om bevaring

Bygningskultur2015
Kulturarvssstyrelsen og Realdania har med Bygningskultur 2015 igangsat et initiativ rettet mod Danmarks fredede og bevaringsværdige bygninger. Initiativet skal styrke og fremtidssikre håndtering af bygningsarven og skabe ny viden, nye netværk, brugbare værktøjer og helt ny formidling til ejere og kommuner.

Bygningskultur Danmark
Bygningskultur Danmark er national viden-, rådgivnings-, og
interesseorganisation for bygningskulturen.

Kulturarvsstyrelsen
Kulturarvsstyrelsen er en styrelse under Kulturministeriet, der har til opgave at sikre kulturarven og give den betydning for den enkelteank og for samfundet som helhed.

Center for Bygningsbevaring
Center for Bygningsbevaring i Raadvad. Tilbyder kurser og uvildig, teknisk rådgivning om vedligeholdelse og istandsættelse af ældre bygninger.

Dansk byggeskik
Danskbyggeskik.dk er et bibliotek som skal sikre almen og let tilgængelig viden om tidligere byggetekniske forhold. Der sigtes specielt mod information om boligbyggeri, herunder især etagehuse fra 1850 og frem til 1970.

Bevaringsværdige bygninger
Håndbog om bygningsbevaring udgivet af Socialministeriet. Kan downloades og rekvireres gratis.

Information om bygningsbevaring
En række informationsblade fra Kulturarvsstyrelsen om hvordan fredede og bevaringsværdige bygninger på en hensigtsmæssig måde kan vedligeholdes og istandsættes.

Byggeguide
Som husejer kan det være indviklet, at komme igennem byggeforløb, bl.a. på grund af krav fra myndigheder og flere faldgruber, når det gælder planlægning og udførsel af projekterne. Bygningskultur Danmark har nu lavet en gratis byggeguide på nettet, som tager husejeren i hånden gennem hele bygge- eller renoveringsforløbet.

Byggematerialer

Tibberup Høkeren
Specialbutik for bygningsbevaring: Dørgrebet til hoveddøren, knoppen til klædeskabet, tapetet til stuen, farven til børneværelset, flisen til køkkenet og meget mere. Fører en lang række varer og artikler, man ikke finder andre steder.

Genbyg
Online-handel med gamle byggematerialer.

Gamle mursten
Gamle, afrensede mursten til renovering og nybyggeri.

Classic Skylight
Tagvinduer udformet som støbejernsvinduer men tilpasset moderne krav til isolering.