Kategoriarkiv: Ikke kategoriseret

Veteranbiludflugt fra Utzon til Stauning

Medlemsudflugt lørdag den 15. august 2020

Traditionen tro er Kongelig Dansk Automobil Klub Classic og Ringkøbing Bevaringsforening gået sammen om en medlemsudflugt, hvor vi kører ud og ser på områdets kulturarv i veteranbiler. KDAK Classic møder op med 10-12 biler, chauffører og ledsagere, og der bliver plads til ca. 20 af Bevaringsforeningens medlemmer.

Vi mødes på havnen klokken 10.00 og fordeler os i bilerne, hvorefter vi kører til Jørgen Utzons rækkehuse i Skjern. De færreste ved, at den verdensberømte arkitekt tegnede en rækkehusbebyggelse i Skjern, kort før han for alvor slog igennem med sit hovedværk, operahuset i Sidney, men arkitekt Ann Holm Nielsen fra kommunen vil gøre os klogere på den historie.

Fra Skjern kører vi til Provstgaards Jagthus i Skjern Enge. Huset giver et spændende indblik i de to brødres nøjsomme liv med jagt og fiskeri ved åen i begyndelsen af 1900-tallet. Vi får en kort introduktion ved Ringkøbing-Skjern Museum, og derefter kan vi selv gå rundt og kigge i udstillingen og opleve udsigten over engene fra den nærliggende Pumpestation Nord. Inden vi kører videre, spiser vi en medbragt sandwich.

Efter frokosten kører vi til den hyggelige Stauning Havn, hvor vi hører om havnens anlæggelse og historie fra hjemsted for fjordfiskere og jægere til en oase for fritidssejlere, jægere og lystfiskere. Inden vi kører hjem får vi en kop kaffe med udsigt over rørskoven og Ringkøbing Fjord.

Som sædvanligt slutter vi af på havnen i Ringkøbing med en øl på Restaurant Peking ved 14.30-tiden.

Bevaringsforeningens medlemmer betaler 100 kr. for turen inklusiv frokost, kaffe og kage. KDAK Classics medlemmer sørger for biler og benzin :-)

Tilmelding efter først til mølle princippet herunder eller til næstformand
Søren Damgaard Jensen på 21 39 53 05 – Gerne SMS med navn og antal deltagere.

Se billeder fra udflugten i 2018 her

Tilmelding til veteranbiludflugt:

Contact Form:
* Skal udfyldes

Byvandring: Byggeskik og købmandsgårde i 1700-tallet

Ringkøbing Bevaringsforening inviterer til byvandring med fokus på byggeskik og købmandsgårde i 1700-tallet.

Byvandringen afholdes to gange i forbindelse med Ringkøbings 1700 festival, der tager udgangspunkt i byens liv i 1700-tallet, og hvor gaderne bliver fyldt med musik, gøgl, hestevognskørsel, visekællinger, bissekræmmere, marked, mad og meget mere.

Fredag den 21. august klokken 16.30
Lørdag den 22. august klokken 14.00

Rundvisningen, der er gratis, vil tage ca. 1,5 time og starter ved det gamle rådhus på Torvet.
Alle er velkomne – man behøver ikke være medlem af Bevaringsforeningen.

Guider på byvandringen vil være tidligere museumsleder Jens Aarup Jensen
og arkitekt Søren Damgaard Jensen.

Se programmet for 1700 festival her

“…en liden Søe-Stad” , sådan beskrives Ringkøbing i 1769 i Pontoppidans Danske Atlas. Samme sted står der også : “Af en gammel Bye er Ringkiøbing temmelig regulier anlagt med nogenledes lige Gader”. Nogen stor by var det dog ikke, kun 465 indbyggere ved en folketælling i 1787. Ved næste folketælling i 1801 er tallet imidlertid vokset til 771, en betragtelig stigning på 65 % i løbet af de 14 år. Bebyggelsens var præget af de store købmandsgårde. Det var rigtige firlængede selvforsynende gårde med husdyrhold og landbrugsjord ude på bymarken. Basis for købmændene var søhandelen, eksport af rug og byg, flæsk, smør, fisk af mange slags, men også strømper og vanter. Importen bestod af byggematerialer, mursten, kalk, tagsten, tjære, tømmer fra Norge, men også tran til belysning, kolonialvarer, tobak og vin. Udover til Norge sejlede man langs Vadehavskysten til Hamborg-Altona og Holland. Sidste del af 1700-tallet blev en opgangstid for Ringkøbings købmænd, der tjente stort på søhandelen under krigene mellem Frankrig og England. Nogle drev også bankvirksomhed, da pengeinstitutter ikke fandtes dengang. Købmandsgårdene lå i Østergade, Algade og på Torvet med stuehusfacader mod gaden. Det var ikke butikker, der prægede gadebilledet, men alle købmændene havde dog også en krambod.

 

 

Tur til Ballum og Ribe lørdag den 16. juni 2018

Ballum ved Vadehavet er renoveret og forskønnet gennem et partnerskab mellem Tønder Kommune, Slots- og Kulturstyrelsen og A.P. Møller Fonden, hvis formand, Ane Mærsk Mc-Kinney Uggla, beskriver resultatet således:

Vesterende Ballum og Østerende Ballum har genvundet sin skønhed til glæde for beboerne, men også til glæde for besøgende fra nær og fjern. Landsbyen er igen blevet et attraktivt sted at bo og besøge. 
Bygningskulturens bevaring har ikke bare vist sig som en betydningsfuld ressource, men arbejderne med bevaringen af de gamle huse har også hjulpet lokalområdet gennem en svær økonomisk krise.
Beboerne og ejerne af husene i Vesterende Ballum og Østerende Ballum har selv løftet en meget stor del af opgaven. A. P. Møller Fondens donation på 23 mio. kr. er blevet suppleret af ejerne med arbejder for 14 mio. kr. Således er der investeret 37 mio. kr. i landsbyen, og det kan ses og mærkes.

Turen foregår i egne biler med mulighed for fælleskørsel.

Program:

8:30
Ringkøbing – Museumspladsen.
Vi fordeler os i bilerne og kører mod Ballum.

Ca. 10.30
Ballum – Det Gamle Tinghus.
Kaffe og introduktion v/ Erik Jespersen, projektdirektør Tøndermarsk Initiativet.
Derefter rundvisning i landsbyen.

Ca. 12-13
Frokost
Frokostsandwich i Ballum (inkluderet).

Ca. 13
Afgang til Ribe.

Ca. 13:45
Ribe Domkirke.
Kirkens historie og Carl–Henning Petersens kalkmalerier v. Jens Aarup Jensen.

Ca. 15
Hotel Dagmar
Eftermiddagskaffe og lagkage (selvbetaling).

Ca. 16
Retur til Ringkøbing.

Deltagerbetaling: 75 kr. som betales på turen.
Prisen dækker formiddagskaffe, rundvisning og frokost m. øl/vand.
Deltagere betaler selv eftermiddagskaffe.

Tilmelding senest den 12. juni herunder eller telefonisk til
Else Chemnitz på tlf. 28 56 68 80 – gerne SMS med navn og antal deltagere.

Tilmelding til medlemsudflugt til Kolding

* Skal udfyldes

Borgmesterkandidater og bygningsbevaring

– – – LUKKET FOR FLERE TILMELDINGER – – –

Borgmesterkandidater og bygningsbevaring

– Cafémøde med Hans Østergaard og Søren Elbæk

Hvad mener de to borgmesterkandidater, Hans Østergaard fra Venstre og Søren Elbæk fra Socialdemokratiet, om bevaringsarbejdet i Ringkøbing? Det får Bevaringsforeningens medlemmer lejlighed til at tale med de to kandidater om, når vi inviterer til cafémøde på Generator. Det er ikke et valgmøde, men en mulighed for debat og gensidig drøftelse af emnet i en forhåbentlig hyggelig og fordragelig stemning over en kop kaffe og et stykke kage før valgfeberen sætter ind.

Arrangementet er på Generator tirsdag den 30 maj klokken 19.00.

Generalforsamling 2016

Der indkaldes hermed til Bevaringsforeningens generalforsamling

Tirsdag den 23. februar kl. 19.00 i Dommerkontoret, Kongevejen 10, Ringkøbing.

Generalforsamling har følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Beretning
3. Godkendelse af årsregnskabet
4. Fastsættelse af kontingent
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
7. Valg af revisor
8. Eventuelt

Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde 14 dage før generalforsamlingen.

I forlængelse af generalforsamlingen uddeles bevaringsprisen for 2015.

Før generalforsamlingen og prisuddelingen afholder Folkeuniversitetet aftenens foredrag om arkitekten bag Kreditforeningen på Herningvej, Ting- og Arresthuset og det gamle Amtssygehus:

Cand. mag. Helge Torm fortæller om:

“Den oversete arkitekt Helge Boysen-Møller – hans værker i Vestjylland og andre steder i Danmark”

Efter foredraget bliver der en kort pause med sandwich, øl og vand inden selve generalforsamlingen.

Med venlig hilsen og på gensyn
bestyrelsen

Se Bevaringsforeningens vedtægter her

Foreslå kandidat til Bevaringsprisen her

Læs om bevaringsprisen her

Veteranbiler og bygningskultur

– Se billeder fra veteranbilturen den 14. juni –

KDAK Classic var mødt op på havnen i Ringkøbing med 11 velpudsede biler og dertilhørende topmotiverede chauffører, og efter at have sparket dæk og beundret de prægtige maskiner kørte vi ud i sommerlandet og satte kursen mod Abelines Gård på Holmsland Klit. Vi fik en rundvisning på gården, og derefter var der mulighed for at gå rundt på egen hånd og kigge på udstillingen og de forskellige aktiviteter, inden vi klokken samledes til en sandwich i cafeen.

Næste stop var Lyngvig Fyr, hvor Jens Aarup fortalte om stedet, og vi så fyret og udstillingen om badeturismen på Holmsland Klit. Efter en kop kaffe i naturformidlingshuset kørte vi tilbage til havnen i Ringkøbing, og de, der havde lyst, fortsatte til Peking, hvor vi sluttede af med den traditionsrige farvelbajer og takkede de hyggelige veteranbilejere for turen med en forsikring om, at vi nu har etableret en fast tradition sammen. En hyggelig og livsbekræftende dag blandt nørder, der lige som os sætter pris på det historiske, velbevarede og smukke – en sommerdag i Kulturhistoriens Rige :-)

Billederne er taget af Poul Nielsen og Søren Damgaard Jensen

L1110509 (2) L1110507 (2)

Generalforsamling 2015

Der indkaldes hermed til Bevaringsforeningens generalforsamling

tirsdag den 10. februar kl. 19.00 i Vestjysk Bank,
Torvet 2, indgang fra Mellemgade

Generalforsamling har følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Beretning
3. Godkendelse af årsregnskabet
4. Fastsættelse af kontingent
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
7. Valg af revisor
8. Eventuelt

Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde 14 dage før generalforsamlingen.

I forlængelse af generalforsamlingen uddeles bevaringsprisen for 2014.

Efter generalforsamlingen og prisuddelingen bliver der en kort pause med sandwich, øl og vand inden aftenens foredrag:

Arkitekt Kristian Geertsen fortæller om bevaringsarbejdets
start og udvikling i Ringkøbing.

Med venlig hilsen og på gensyn
bestyrelsen

Se Bevaringsforeningens vedtægter her

Foreslå kandidat til Bevaringsprisen her

Læs om bevaringsprisen her

Birte Pedersens tale ved fakkeltoget

Birte Pedersens tale ved fakkeltoget 19. november 2014:

Velkommen Ringkøbingborgere og velkommen
Fakkeltogsdeltagere.

I aften kunne jeg godt stille mig op og skælde ud på
Ringkøbing-Skjern kommune, som er i fuld gang med at
sælge ud af arvesølvet og bla. har solgt har den gamle
musikskole til nedrivning.
I aften kunne jeg godt stille mig op og skælde ud på
menighedsrådet, som uden videre vil rive den gamle
historiske bygning ned.

Men det vil jeg ikke –
jeg vil hellere vende den 180 gr., for har vi i virkeligheden
ikke selv sovet Tornerosesøvn og troet, at alt var ved det
gamle.
Har vi ikke blindt troet på at vores foreninger blev hørt, troet
på at kirke og øvrighed lyttede til råd og gjorde det rigtige ?

Har vi ikke troet på, at når Bevaringsforeningen udtalte sig til
kommunen, så talte de med lige så stor vægt overfor
myndigheder som overfor os borgere ?
Har vi ikke troet på, at når kirke og Stift fik vejledning fra
Den Kongelige Bygningsinspektør, så blev der hørt efter.
Den kongelige Bygningsinspektør Niels Vium, én af de
øverst ansvarlige fagpersoner i forhold til bevaring af gamle
bygninger i Danmark, en gammel Ringkøbingdreng søn af
cykelsmed Oluf Jensen, voksede op i Algade og trådte sine
barnesko i Bymidten, skrev sidste år til Ribe Stift : efter min
vurdering havde det været interessant at se en alternativ
løsning, hvor sognehuset blev indrettet i den eksisterende
bygning, som synes at have arkitektonisk kvalitet og gode
muligheder indrettet som sognehus.

Niels Vium er klar i mælet, når man i dag spørger ham, hvad
han mener om nedrivning af den gamle musikskole og det
projekt, som skal erstatte bygningen.
Den gamle musikskole skal bevares, mener han, for den er en
af de fire bygninger tilbage i byen i den såkaldte
historicistiske stil – de andre bygninger er Hinges Hus,
Aldershvile og stationen – og dermed er den gamle
musikskole stilmæssigt i familie med Det kongelige Teater i
København og Glyptoteket.
Menighedsrådet bør være glade for at kunne bruge de gamle
bygninger, som giver mange muligheder, mener Niels Vium.
Modsat vil det nybyggeri, som menighedsrådet agter at
erstatte den gamle musikskole med, blive et sørgeligt forsøg
på et efterligne det for altid tabte.
Det er den kongelige bygningsinspektørs mening.
Det er ikke den eneste tilkendegivelse der er kommet
igennem de sidste uger om at kursen er gal.
Læserbreve, facebooktilkendegivelser, personlige hilsner –
fra nær og fjern er der kommet reaktioner.

”Hvis Musikskolens vægge kunne tale, så kunne vi høre høre
stemmerne fra: – børnene i byens Borger og Realskole – de
unges stemmer i teknisk skole – handelsskolens stemmer – og
musikskolens stemmer og instrumenter.

Virkelig et stykke Danmarkshistorie hen over halvandet
århundrede. Og værd at bevare. Et samlingspunkt i byen, som
fortsat vil være et sted at samles, nu i tæt tilknytning til
kirken.” – skrev Lone Hindø, som også har Ringkøbing i blodet.

For omkring 40 år siden sørgede et visionært Ringkøbing
Byråd for tinglysning af en bevaringsdeklaration på bykernen
som – citat
»blandt andet har til formål at bevare bykernens smukke
helhedspræg og at undgå ødelæggende og uhensigtsmæssig
omdannelse af den eksisterende bevaringsværdige
bygningsmasse.« Citat slut.

Borgerne i Ringkøbing har igennem mange års samliv med
bevaringsdeklarationen, fået bybevaring kodet ind i deres
DNA – fået kodet ind, at det er SÅDAN man gør.
Vi har i dag ikke bare en bykerne – men en by hvor store
dele har det smukke helhedspræg, som var intentionen i
bevaringsdeklarationen.

Som Bent Brodersen, byrådsmedlem valgt fra Ringkøbing, er
refereret for at sige på et møde i den nye storkommune om
administrationen af bevaringsdeklarationen :
“jeg har ”lært at elske” bevaringsdeklarationen, fordi den er
et værktøj til at sikre bevaringen af en helt unik by. Jeg er
bekymret for ”at give los” og overlade det til den gode vilje.“

Det var klogt sagt af Bent Brodersen – i det lys er det jo helt
bizart at stå der, hvor vi gør i dag , hvor bevaringen af “en
helt unik by” er afhængig af en banks eller et menighedsråds
“gode vilje”.

De stakkels mennesker i Ringkøbing Menighedsråd, som
sikkert ikke med deres “gode vilje” er kommet ud af trit med
borgernes og en stor del af deres sognebørns ønsker for byens
fremtid, skal nu agere i dette rum. Politikerne overladt til
dem at rage kastanjerne ud af ilden.
Der skal ikke være nogen tvivl om, at vi ønsker at udgangen
på denne situation bliver til alle og byens bedste. Som een af
kommentarerne på Facebook lød : “Hvis man ser skitserne til
det nye projekt på menighedsrådets hjemmeside, så vil de
opføre en bygning der i store træk ligner musikskolen.
Hvorfor så ikke restaurere/ombygge musikskolen indvendig
så den matcher de krav et moderne menighedshus stiller?
Det vil være ren win-win, og det vil give kirken en enorm
goodwill.”

Slagtede midtbyer findes til overflod mange andre steder i
landsdelen
Det må ikke ske i Ringkøbing!

Vi vil ikke længere forholde os tavse når Ringkøbings gamle
Bymidte forsvinder, hus for hus. Når den historiske og
kulturelle arv, som vi nu, mere end nogensinde, er afhængige
af, forsvinder for øjnene af os.

For hånden på hjertet – hvad ville Ringkøbing være uden sin
gamle, velholdte Bymidte? Hvad skulle vi selv glædes over
og være stolte af?

Hvad skulle turisterne – som er de handlendes – byens – vores
alle sammens fremtidige levevej, komme her efter?

I bedste fald bliver Musikskolen så ikke nedrevet fordi
Menigheden VÆLGER at gøre det rigtige.
Amtsrådhuset bliver ved med at være torvets pryd og vores
alle sammens flotte rum fordi politikerne og / eller banken
VÆLGER at gøre det rigtige.
Politikerne laver en kovending og forstår, at Ringkøbing kan
noget andet i det storkommunale fællesskab end Videbæk og
Tarm og Skjern og Hvide Sande.
I den vision får vi en fremtid som by og del af en stor
kommune. Og vi kan beholde vores levebrød og folk og
virksomheder og banker og Gud og Hvermand kan få lyst/
blive ved med at have lyst til at være her.

Ringkøbings borgere er vågnet op af Tornerosesøvnen – i
aften er vi her uanset politiske skel, professioner,
forretningsforbindelser, naboskab eller kortklubber – uanset
om vi foretrækker rød eller ristet i pølsevognen har vi trodset
den vestjyske træghed.

Vi ved, at det ikke bare er endnu en bygning, men et stykke
af vores fortid og fremtid, der står på spil.

Vores tavshed er slut.
Menighedsrådet har sagt i dagens løb at de da ikke er helt
tonedøve. Borgmester Iver Enevoldsen (V) noteret sig
protesterne mod nedrivningen af den gamle skole. Men han
afviser kritikken:
”Der er jo altid borgere, der kan stille sig an og sige, den skal
bevares. Men jeg konstaterer bare, at der ikke har været
private, der var interesserede i at købe ejendommen og
renovere den. Og det er ikke mit indtryk, at bymidten bliver
spoleret ved at denne bygning rives ned,” siger Iver
Enevoldsen.

”Vi har meget fokus på at bevare bygningerne i byen, og jeg
synes, vi gør meget for at bevare bymidten,” lyder det
umusikalsk fra borgmesteren.

Derfor er det dejligt at se så mange her i aften, så vi kan
markere overfor byråd og i aften specielt overfor
menighedsrådet, at vi kerer os om vores by, og hvad der sker
med den.

Om lidt vil de af os, der har lyst, gå til menighedsrådsmøde
for i stilfærdighed at vise, at vi følger med i, hvad der sker,
og at vi ikke længere vil lade stå til.

Samtidig vil sognebørn aflevere et brev til menighedsrådet
med mindst 25 underskrifter fra sognebørn for at få et
menighedsmøde til åben diskussion af planerne for et
fremtidigt Sogne- og Kirkehus, sådan som Loven om
menighedsråd giver mulighed for.

Det kan blive ærefuld udgang for alle parter.
Således vil vi få mulighed for at lytte til menighedsrådet. Og
menighedsrådet vil få lejlighed til at lytte til byens borgere og
sognebørn – vi kan få den dialog som alle ønsker.

God fremtid for Ringkøbing

Veteranbiler og gamle bygninger

Contact Form Shortcode Error: Form 3 does not exist

Bevaringsforeningen og Kgl. Dansk Automobil Klub Classic er igen i år gået sammen om et spændende medlemsarrangement, hvor vi kører ud og ser på gamle huse i veteranbiler. KDAK Classic møder op med 10-15 velpudsede biler med chauffør og ledsager, så der bliver plads til ca. 20 passagerer fra Bevaringsforeningen.

Vi mødes søndag den 15. juni 2014 klokken 9.30 på Ringkøbing Havn, og når vi har indsnust duften af læder og motorolie og beundret de flotte køretøjer, kører vi ud i sommerlandet ca. 10.30 og sætter kursen mod Strandgården på Husby Klit. Bevaringsforeningen vil fortælle lidt om klitgården, og bagefter vil der være mulighed for at se museets jagtudstilling.

Næste stop er Jens Bjerg Thomsens Jagthytte, hvor vi spiser en sandwich. og derefter kører vi videre til Kaj Munks præstegård, hvor der er mulighed for rundvisning. Ved 14.30-tiden kører vi tilbage til Ringkøbing Havn og runder af på Peking Restaurant, hvor man har mulighed for at købe en øl eller vand og eventuelt lidt mad oven på turen.

Der er ingen deltagerbetaling bortset fra entre på Strandgården og Kaj Munks Præstegård.

Tilmelding er efter først til mølle princippet på telefon 21 39 53 05 eller her på siden.