Tag-arkiv: Arkitekter

Ulrik Plesner

Arkitekten Ulrik Plesner, der levede fra 1861 til 1933, var præstesøn fra Vedersø. Han tog afgang fra kunstakademiet i 1893, og i de 40 år han virkede som arkitekt, var han i høj grad med til at præge arkitekturen i Danmark.

Plesner var en af de førende arkitekter i den bevægelse, der i begyndelsen af 1900-tallet gjorde op med historicismen, der lånte elementer fra hele den europæiske arkitekturhistorie og stykkede dem sammen til det eftertiden har kaldt Stilforvirringen. Man ønskede i stedet at finde frem til en enkel, smuk og stærk arkitektur med udgangspunkt i den oprindelige byggeskik. I sin arkitektur videreførte Ulrik Plesner træk fra den traditionelle vestjyske byggeskik med røde musten, hvide gesimser og afvalmede gavle.

Ulrik Plesners bestræbelser på at søge tilbage til gode, lokale byggetraditioner var til stor inspiration for Landsforeningen Bedre Byggeskik og murermestervillaerne, der præger Ringkøbings arkitektur frem til Anden Verdenskrig, og hans indflydelse har således været stor, både lokalt og på landsplan. Arkitekten Ivar Bentzen skrev allerede i 1931: “Plesners første Huse påvirkede Samtiden så stærkt, at de kun i meget kort Tid var et Særsyn herhjemme. Men hvert enkelt af Plesners egne Huse er, når man ser efter, særpræget af sin Beliggenhed.