Generalforsamling 2024 – Indkaldelse

Der indkaldes hermed til Bevaringsforeningens ordinære generalforsamling

Tirsdag den 27. februar 2024 kl. 19,00 i Dommerkontoret, Ringkøbing Museum.

Aftenen starter med et foredrag ved museumsinspektør Christian Ringskou hvorefter der bliver en kort pause inden selve generalforsamlingen og uddelingen af bevaringsprisen.

Generalforsamling

Generalforsamling har følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Beretning
3. Godkendelse af årsregnskabet
4. Fastsættelse af kontingent
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
7. Valg af revisor
8. Eventuelt

Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde 14 dage før generalforsamlingen.

I forlængelse af generalforsamlingen uddeles bevaringsprisen for 2023.

Stationsbytid – arkitektur, byrum og historie på Ringkøbing-egnen 1870-1930

Museumsinspektør ved Ringkøbing Fjord Museer Christian Ringskou fortæller om en tid, hvor Vestjyllands bønder efterspurgte handel og service i ny skala. Nye jernbanelinjer skar sig på kryds og tværs gennem landskabet, og nye byer skød op. Undervejs kommer vi ind på de nye byers særlige arkitektoniske træk, på sociale forhold i stationsbyerne mellem by og land og på, at også Ringkøbing har sine stationsbykvarterer.

Efter foredraget er der mulighed for spørgsmål og kommentarer, og derefter bliver der en kort pause med sandwich, øl og vand inden selve generalforsamlingen.

Med venlig hilsen og på gensyn
bestyrelsen

Foreslå kandidat til Bevaringsprisen her

Læs om bevaringsprisen her

Vedtægter