Tur til Ballum og Ribe lørdag den 16. juni 2018

Ballum ved Vadehavet er renoveret og forskønnet gennem et partnerskab mellem Tønder Kommune, Slots- og Kulturstyrelsen og A.P. Møller Fonden, hvis formand, Ane Mærsk Mc-Kinney Uggla, beskriver resultatet således:

Vesterende Ballum og Østerende Ballum har genvundet sin skønhed til glæde for beboerne, men også til glæde for besøgende fra nær og fjern. Landsbyen er igen blevet et attraktivt sted at bo og besøge. 
Bygningskulturens bevaring har ikke bare vist sig som en betydningsfuld ressource, men arbejderne med bevaringen af de gamle huse har også hjulpet lokalområdet gennem en svær økonomisk krise.
Beboerne og ejerne af husene i Vesterende Ballum og Østerende Ballum har selv løftet en meget stor del af opgaven. A. P. Møller Fondens donation på 23 mio. kr. er blevet suppleret af ejerne med arbejder for 14 mio. kr. Således er der investeret 37 mio. kr. i landsbyen, og det kan ses og mærkes.

Turen foregår i egne biler med mulighed for fælleskørsel.

Program:

8:30
Ringkøbing – Museumspladsen.
Vi fordeler os i bilerne og kører mod Ballum.

Ca. 10.30
Ballum – Det Gamle Tinghus.
Kaffe og introduktion v/ Erik Jespersen, projektdirektør Tøndermarsk Initiativet.
Derefter rundvisning i landsbyen.

Ca. 12-13
Frokost
Frokostsandwich i Ballum (inkluderet).

Ca. 13
Afgang til Ribe.

Ca. 13:45
Ribe Domkirke.
Kirkens historie og Carl–Henning Petersens kalkmalerier v. Jens Aarup Jensen.

Ca. 15
Hotel Dagmar
Eftermiddagskaffe og lagkage (selvbetaling).

Ca. 16
Retur til Ringkøbing.

Deltagerbetaling: 75 kr. som betales på turen.
Prisen dækker formiddagskaffe, rundvisning og frokost m. øl/vand.
Deltagere betaler selv eftermiddagskaffe.

Tilmelding senest den 12. juni herunder eller telefonisk til
Else Chemnitz på tlf. 28 56 68 80 – gerne SMS med navn og antal deltagere.

Tilmelding til veteranbiludflugt 2024

* Skal udfyldes