Tag-arkiv: Test

Blæst i håret

Biler, bygningskultur og blæst i håret

Søndag den den 15. juni var Kgl. Dansk Automobil Klub Classic og Bevaringsforeningen på fælles tur til Husby Klit og Kaj Munks præstegård. Klokken 9.30 begyndte de velpudsede veteraner at line op på havnen i Ringkøbing, og efter en lille time i duften af læder og benzin kørte vi i adstadigt tempo nordpå over Stadil til Vedersø og Kaj Munks præstegård, hvor Jens Olufsen fortalte om stedets historie. Kaj Munks gamle Ford A var kørt frem på gårdspladsen i dagens anledning.

Efter præstegården kørte vi til Jens Bjerg Thomsens jagthytte ved Vest Stadil Fjord, hvor Jens Aarup Jensen fortalte om de tidligere afvandingsprojekter og områdets genskabelse som vådområde og. Efter en sandwich i det friske vejr kørte vi videre til Strandgården, hvor Jens fortalte om gårdens historie, og der efterfølgende var mulighed for at se jagtudstillingen til tonerne af levende folkemusik.

Efter besøget på Strandgården gik turen tilbage til havnen i  Ringkøbing, hvor chauffører og passager afsluttede en hyggelig udflugt med en kølig fadøl på Peking Restaurant. Stor tak til veteranbilejerne fra KDAK Classic for hyggeligt selskab og vind i håret.

Læs mere om KDAK Classic her: KDAK Classic

Se omtalen i Ugeavisen Ringkøbing / Ringkøbing-Skjern Dagblad her: Bevaringsfolk på vestjysk veterantur

 

Foto: Poul Nielsen og Søren Damgaard Jensen

Bevaringsforeningens Jubilæumsbog

I forbindelse med vores 50-års jubilæumsreception præsenterede vi bogen ”50 år for bygningskulturen”.

Bygningsbevaring er et vidtspændende emne, og vi har bedt en række personer, der på den ene eller anden måde beskæftiger sig med bevaringsværdige bygninger og kulturmiljøer, om at bidrage med artikler, og tilsammen viser de emnets mange sider og synsvinkler. I det historiens perspektiv fra Ringkøbings opståen som planlagt handels- og havneby til helt ny byudvikling som Ringkøbing K. I det politisk perspektiv fra vores borgmester til kulturministeren på Christiansborg. I kunsthistorikerens overordnede og handelslivets, håndværkerens og beboerens lokale perspektiv. Også i det kritiske perspektiv, der minder om, at det kan gå galt. Men tilsammen udtrykker de den glæde ved smukke og velbevarede bygninger, der er bevaringsarbejdets drivkraft.

Bogen blev uddelt til de fremmødte, og er nu på vej ud til resten af medlemmerne, men den kan også købes hos Bevaringsforeningen, hos Bollerup Boghandel, i Kvickly, og på nettet hos A. Rasmussens Bogtrykkeri: www.forlagetaras.dk for den beskedne pris af 128 kr.

Bogen, der er rigt illustreret med billeder fra Ringkøbingområdet indeholder følgende artikler:

 • Borgmester Iver Enevoldsen
  Et autentisk og hyggeligt Ringkøbing
 • Ringkøbing Bevaringsforening
  50 år for bygningskulturen
 • Kulturminister Marianne Jelved
  Giv fortiden en fremtid
 • Jens Aarup Jensen, tidligere museumsleder
  Ejvind Draiby og Bevaringsforeningen
 • Ringkøbing Bevaring
  Bevaringsprisen og byggeskikken
 • Chefredaktør Søren Christensen
  Ringkøbing er værd at bevare – det kan ikke gøres op i penge
 • Købstadschef Ole T. Bøndergaard, Ringkøbing
  Kulturarven som grundlag for fremtiden
 • Mikael Bramsen, formand for By&Land i Ulfborg Vemb Området
  Ringkøbings fine traditioner forfalder
 • Henrik B. Hoffmeyer, Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur i Holstebro og Omegn
  Hvem er egentlig vandalerne?
 • Jens Aarup Jensen, tidligere museumsleder
  Ringkøbings historie og udvikling
 • Christian Ringskou, museumsinspektør ved Ringkøbing-Skjern Museum
  En byvandring i Jesper Malers fodspor
 • Kunsthistoriker Victoria Holst Eriksen
  Ulrik Plesner i Ringkøbing – og landet over
 • Ringkøbing Bevaringsforening
  Restaurering og bygningsbevaring
 • Arkitekt Claus Josefsen, tidligere arkitekt ved Ringkøbing Kommune
  Bevaringsarbejdets start og udvikling
 • Journalist Poul Osmundsen
  Huse med sjæl
 • Arkitekt Ditlev Palm
  at bo i og leve med – et bevaringsværdigt Hus
 • Ringkøbing K
  Naturen og nye boligtyper bliver trækplastre i Ringkøbing
 • Vedtægter og bestyrelse
 • Annoncører