Tag-arkiv: Aldershvilevej

Aldershvilevej 16, Aldershvile

Opførelsesår: 1907
Bevaringsværdi: 3
Arkitekt: Ulrik Plesner

Husets historie:
Navnet Aldershvile er ældre end det tidligere alderdomshjem. Stedet er dokumenteret på en række akvareller af maleren Jesper Kirkegaard, der fra 1808 til 1847 malede en række prospekter af Ringkøbing set fra Kongshøj øst for byen. De minutiøst malede billeder viser møllen, møllegården og forrest nabogården, den oprindelige møllegård, der på akvarellen benævnes Amtstuen, men senere blev kaldt Aldershvilegården.

På serien af akvareller kan man følge, hvordan der øst for gården i starten er anlagt en keglebane til underholdning for bønderne med ærinde til møllen. Denne afløses senere af en have, og efterhånden udvides haven med nyplantede træer på et større område, der til sidst udgør en frodig lund øst for Aldershvilegården.

aAkvarel af Jesper Kirkegaard 1824

Alderdomshjemmet Aldershvile
Ved en stor brand i 1897 nedbrændte alle bygningerne på stedet, og kun møllen og møl-legården blev genopført, men efter få år opstod tanken om at bygge et alderdomshjem på stedet, og i 1907 påbegyndtes byggeriet efter tegninger af arkitekten Ulrik Plesner. Bygningen blev placeret i lunden, og det er træer fra denne beplantning, der er vokset op til de nuværende store træer foran Aldershvile.

Alderdomshjemmet lå den gang i landlige omgivelser et stykke fra byen som et landsted, og Plesner tegnede en bygning med tydelige vestjyske rødder kombineret med kamtakkede gavle i senmiddelalderlig gotik, der minder om gamle danske teglstensklostre, og arkitekturen understregede de trygge rammer i frodige, grønne omgivelser.

Læs mere om Ulrik Plesner

Billeder:

Foto Bevaringsforeningen 2014. 

Foto Bevaringsforeningen 2014

Postkort

Postkort

Postkort

Foto: Anders Grimstrup

Foto: Anders Grimstrup

Kan du bidrage med oplysninger?
Så skriv gerne i kommentarfeltet nederst.
Du kan også vedhæfte fotografier.