Adelvej 10

Degnbol, Adelvej 10, Højmark

Bevaringsprisen på landet for 2003 tilfaldt Karen Buie og Steen Jørgensen for restaureringen af en af egnens smukkeste gårde. Den er opført i 1919 efter tegninger af arkitekten Bertel Hansen med tydelig inspiration fra Landsforeningen Bedre Byggeskik.

Der er en harmonisk helhed over de velproportionerede bygninger, der føjer sig smukt ind i landskabet. Gården har mange smukke detaljer, og over hoveddøren er der indmuret en stenplade, hvor man kan læse denne formanende tekst:

Huse bygge – Riger samle
Lykken altid dog den gamle
thi mens Tiden hastigt farer
Kun et ærligt arbejd varer

– Indskriften er fra 1919, men den sidste linie kunne være et motto for al bevaringsarbejde: Kun et ærligt arbejd varer.

Bedre Byggeskik

I 1915 blev Landsforeningen Bedre Byggeskik stiftet, og frem til 1947 var foreningens idealer med til at præge byggeriet i Danmark. Historicismen eller „stilforvirringen”, der var fremherskende i slutningen af 1800-tallet og begyndelsen af 1900-tallet, skabte hos mange et ønske om en ny arkitektur, der tog udgangspunkt i den hjemlige byggeskik.

Blandt dem, der var med til at skabe og inspirere Bedre Byggeskik, var de to præstesønner fra Vedersø og Kloster, Martin Nyrop og Ulrik Plesner, men også mange andre kulturpersoner som Emma Gad og Johan Skjoldborg.

Foreningen virkede gennem kurser for bygmestre, udgivelse af typetegninger og en tegnehjælp, der hjalp håndværksmestre med at tilrettet tegninger efter foreningens idealer, og den havde stor indflydelse på byggeriet i Danmark op til slutningen af 30-erne, og i Ringkøbing har det især præget murermestervillaerne i de gader, der ligger umiddelbart op til den gamle bymidte.

Bedre Byggeskiks modvilje mod historicismen viste sig i tanken om at bygningerne skulle være „enkle, hjemlige og smukke som de gamle huse”, og man søgte en arkitektur, der i modsætning til „stilforvirringen” var uden unødig og fordyrende pynt, og husene har en enkel og kompakt hovedform i traditionelle materialer som tegl og træ.

Det typiske Bedre Byggeskik-hus i Ringkøbing har afvalmede tag med markante gesimser, og en flot hoveddør midt for gavlen eller under en markant gavlkvist på facaden. Husene er opført i rødt murværk og med røde tage, og facaderne er velproportionerede med en harmonisk og ofte symmetrisk placering af vinduer og døre, og husenes præg af godt håndværk, gode materialer og en fornuftig indretning betyder at husene stadig er blandt de mest eftertragtede.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.