Ja tak til nyt menighedshus – men det skal ske i den eksisterende bygning

Hvad har Ringkøbing Bevaringsforening foretaget sig i sagen om renovering eller nedrivning af den tidligere musikskole, Kirkepladsen 1, Ringkøbing?

Vi blev via Ringkøbing – Skjern Dagblad den 8. november 2013 orienteret om at menighedsrådet af kommunen havde købt den gl. musikskole og overvejede at rive bygningen ned.

Bevaringsforeningen hilste menighedsrådets køb af ejendommen velkommen, samtidig med at vi til avisen udtalte os kraftigt i mod en nedrivning, samt at vi af al magt ville søge at forhindre en nedrivning.

Menighedsrådet søgte den 30. november 2013 Teknik- og miljøudvalget om tilladelse til nedrivning og opførelse af en ny bygning i henhold til medsendte tegninger.

I foreningens høringssvar til kommunen protesterede vi på det kraftigste i mod at der blev givet tilladelse til nedrivning af bygningen og henviste bl. a. til at bygningen er klassificeret som bevaringsværdig og indgår i en karakterfuld og sammenhængende randbebyggelse mod Kirkepladsen sammen med andre markante og fint renoverede bygninger.

Vi udtalte samtidig frygt for at en tilladelse til nedrivning af bygningen kunne være et hastigt skridt mod bevaringsdeklarationens endeligt, hvorved byrådet ville blive berøvet mulighederne for at fastholde byens originalitet og autenticitet.

Sammen med repræsentanter for menighedsrådet deltog foreningen i teknik- og miljøudvalgets besigtigelse af ejendommen den 16. december 2013 – samme dag gav udvalget desværre tilladelse til nedrivning.

Nedrivningstilladelsen er begrundet med, at den eksisterende bebyggelse er i så dårlig en udvendig vedligeholdelsestand, at en renovering og ombygning ikke står mål med bygningens arkitektoniske værdi for området- – -.

Sammen med arkitekt Bo Christensen har foreningens næstformand deltaget i et møde med repræsentanter for menighedsrådet den 14. januar 2014 med henblik på at motivere rådet til at renovere og indrette det nye menighedshus i den eksisterende bygning. Såvel pris- som indretningsmæssigt synes en renovering at være konkurencedygtigt med et nybyggeri –menighedsrådet har fastholdt ønsket om et nybyggeri.

På bevaringsforeningens bestyrelsesmøde den 14. januar 2014 besluttedes det at påklage kommunens tilladels til nedrivning til Natur- og Miljøklagenævnet . Klagen til Natur- og Miljøklagenævnet er indgivet den 15. januar 2014.

Ved at indgive klagen håber foreningen at opnå den fornødne tid for parterne til at finde frem til en løsning som bevarer den nuværende bygning til gavn og glæde byen, handelslivet og vores gæster – vi har ikke råd til at rive en centralt beliggende bygning med en kulturhistorisk bevaringsværdi på 3 (højeste gruppe) ned!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.