Bevaringsprisen 2021

Der var indstillet tolv bygninger til bevaringsprisen for 2021, elleve i byen og en enkelt på landet, og på Bevaringsforeningens generalforsamling blev der uddelt bevaringspriser til de tre. To i byen og en enkelt der, med lidt god vilje, kan siges at ligge på landet. Derudover blev der igen peget på et sommerhus i Søndervig, man da bevaringsprisen kun uddeles til bygninger i den gamle Ringkøbing Kommune, udgik det. Det har dog igen givet anledning til, at vi i det kommende år vil overvejelser en udvidelse af området. Der blev desuden foreslået et nyere parcelhus i Ringkøbing, som ligger uden for Bevaringsprisens rammer, og derfor ikke er medtaget her.

De indstillede huse præsenteres herunder, med de tre prismodtagere først:

Øster Strandgade 13, Ringkøbing
– Bevaringspris i byen 2021

Øster strandgade 13 er sat flot i stand af Mona Dahl Martinussen og John Sirach Skiffard, der modtog prisen på generalforsamlingen. 

Her er tale om et af byens fineste huse, som er fredet og i sin tid blev sat i stand af Draiby. Huset trængte igen til en større overhaling, og de nye ejere har skiftet tag, lavet ny kvist mod gården opsat tagrender mod gaden, sat nye vinduer i første sal, renoveret murværket og malet og kalket huset. Alt er gjort i samarbejde med Slots- og Kulturstyrelsen og NB Tegnestuen.
 
Det er en renovering, der løfter huset og forhåbentligt kan inspirere og glæde andre og fortjener en bevaringspris.

Øster Strandgade 13 er indstillet af Flemming Meiniche med den korte begrundelse:
”Er gjort flot i stand.”

Øster Strandgade 13, Ringkøbing

Øster Strandgade 13, Ringkøbing

Klik her for mere om Øster Strandgade 13

Vester Strandsbjerg 9-11
– Bevaringspris i byen 2021

Vester Strandsbjerg 9 – 11, de to vestlige sammenhængende huse, har tidligere været indstillet, men manglede de sidste håndværksdetaljer. De er nu på plads, og der er tale om en fin renovering af to af byens mindste, men også meget karakteristiske, huse, uden at ejerne er forfaldet til det pussenussede, men lader husene fremtræde enkle og jævne, som de altid har været, og det fortjener en bevaringspris!

Husene er ejet af Joan Vivian Smedegaard Nilsson og Kaj Vilhelm Gottschalk Hansen, og de er indstillet til Bevaringsprisen for anden gang af Margery McGregor med begrundelse: ”De små huse, jeg foreslog før på Vester Strandsbjerg, er nu malet og ordnet, så dem foreslår jeg igen.”

Vester Strandsbjerg 9-11

Vester Strandsbjerg 9-11

Isagervej 12
– Bevaringspris (næsten) på landet 2021

I år uddeler vi ikke en pris på landet. Men næsten. Ejendommen på Isagervej, der ejes af Dorthe og Torben Jensen, kunne lige så godt ligge uden for bygrænsen, og den er løbende blevet renoveret og holdt flot ved lige med autentiske materialer, så den fremtræder som en tidslomme, der vidner om en tid, hvor Rindum ikke var domineret af parcelhuse. Det fortjener en Bevaringspris!

Huset er indstillet af Annette og Thorkild Mach.

Isagervej 12

Isagervej 12

Isagervej 12

Kongevejen 16, spiret på Ringkøbing Ting- og Arresthuset
– Rosende omtale

“Bygningen har tidligere fået bevaringsprisen for istandsættelse af murværk og vinduer, men nu er også taget renoveret, og i den forbindelse er de tidligere kviste genskabt, og spiret er blevet renoveret med den rekonstruerede vindfløj som prikken over i-et.”
Indstillet af Bevaringsforeningens bestyrelse.
 
Vi giver ikke en bevaringspris nummer 2, men vi vil gerne rose Bygningsstyrelsen for arbejdet. Spir og kviste er i praksis kun til pynt, men det er flot, at man på den måde fuldender restaureringen af Helge Bojsen-Møllers flotte bygning fra 1919.


Ringkøbing Ting- og Arresthus

Ringkøbing Ting- og Arresthus

Nørreport 9, spiret på Ringkøbing Amtssygehus, nu Sundhedshus Ringkøbing
– Rosende omtale

”Også det tidligere amtssygehus har fået renoveret taget og spiret, og også her fuldender den markante vindfløj arbejdet. En lille detalje, som de færreste lægger mærke til, løfter man blikket, kan man ikke undgå at glæde sig over resultatet.”
Indstillet af Bevaringsforeningens bestyrelse. Bygningen er ejet af Region Midt.
 
Det gamle Amtssygehus fra 1908 er tegnet af Bojsen-Møller. Der ikke så mange, der har lagt lagt mærke til tagrenoveringen, men spiret markerer sig flot, og igen er det prisværdigt, at en offentlig bygherre også prioriterer de små detaljer, som er med til at gøre bybilledet rigere, men ikke har nogen egentlig funktion. Bojsen-Møller tegnede i øvrigt også Kreditforeningen og konkurrerede med Plesner om et forslag til Sparekassen i Østergade.


Ringkøbing Amtssygehus


Ringkøbing Amtssygehus

Torvet 14, Vinduerne i bolchebutikken
– Rosende omtale

”De gamle jernvinduer kunne ikke længere, men det er lykkedes Per Green ar finde tilsvarende profiler i en moderne udgave. Tilmed er de gamle dekoration på midtersprosserne renoveret og genbrugt. En lille, men afgørende detalje, der derfor er indstillet til bevaringsprisen.”
Indstillet af Bevaringsforeningens bestyrelse. Bygningen er ejet af Green Ejendomme.
 
De små detaljer bliver ofte forsømt i forbindelse med renoveringer, og her ville det være fristende at sætte almindelige vinduer i bygningen, men det er lykkedes at finde en moderne udgave af de gamle jernvinduer. I det hele taget er bygningen sat flot i stand både ude og inde, og det fortjener stor ros.


Torvet 14


Torvet 14

Henrik Haves skulpturer ved Amtsgården
– Rosende omtale

”Kunstværkerne, der binder de oprindelige amtsbygninger sammen, har i mange år været forsømte, men nu har Bygningsstyrelsen ladet dem restaurere, så de igen står skarpe som da Henrik Have skabte dem. Uden dem var bygningerne ikke noget særligt, derfor indstiller vi kunsten til bevaringsprisen.”  
Indstillet af Bevaringsforeningens bestyrelse.
 
Igen er der tale om en offentlig bygherre, der er med til at berige bybilledet, og det fortjener stor ros. Kunstværkerne blev nok set mere i Amtets tid, hvor mange havde deres gang ud og ind af bygningerne – der var lidt mere swung over Amtet, end der er over skattestyrelsen. Desværre solgte man uforvarende skulpturen Vindens Labyrint sammen med St. Blichers Vej 3, så den er noget forsømt, men ellers er helheden så flot som aldrig før.


Henrik Haves skulpturer


Henrik Haves skulpturer

Godthåbsvej 3-5
– Indstillet til Bevaringsprisen

”Der en ejendom på Godthåbsvej, over for genbrugsbutikken, der var ret forsømt. Der blev arbejdet i længere tid og resultatet er ret markant. Ejendommen har 2 boliger, hvoraf kun delen til venstre er beboet, men pæn er den blevet.”
Indstillet af Margery McGregor.
 
Margery er en flittig cyklist i Ringkøbing, og det er nok de færreste andre, der har lagt mærke til forvandlingen af dette dobbelthus på Godthaabsvej, men det er fint udført, selv om udearealerne ikke er helt på plads endnu. Materialeholdningen, kvistenes proportioner, en dør, der er blevet til et vindue osv. springer ikke i øjnene, men er hensynsfuldt udført.

Dobbelthusene er ejet af Azra Bajric og Mads Hedegaard Fjordside.


Godthåbsvej 3-5


Godthåbsvej 3-5

Vestergade 17
– Indstillet til Bevaringsprisen

”Så er der ejendommen på hjørnet af Vestergade og Skolevænget. Jeg tænker mest på den del, der er på Skolevænget, hvor de har lavet lejligheder og har renoveret den meget forsømte gård. Det har i hvert fald pyntet på indtrykket af stedet.”
Indstillet af Margery McGregor.
 
Her var der tidligere et garageanlæg, og muråbningen var smallere med en flot, rød port. Det var selvfølgelig mere autentisk, og gav et indtryk af, hvordan byen har været en blanding af boliger, udhuse, stalde osv. Nu er bygningen ændret til boliger, og det er der nok mere fremtid i, men heldigvis er ændringen sket uden af vælte den gamle bygning og med anvendelse af traditionelle materialer.

Vestergade 17 er ejet af Niels Nielsen.


Vestergade 17


Vestergade 17

Herningvej 22
– Indstillet til bevaringsprisen

”Kom i tanke om endnu et hus på Herningvej, der er blevet renoveret for ikke så længe siden, men har glemt at kigge på nummeret. Det ligger på den samme side som Lokalarkivet, mellem Tangsvejs forlængelse og den nedlagte tankstation. I mange år lå det tydeligt forsømt, men blev til sidst solgt, og de nye ejere har gjort en del ud af renoveringen, som i den grad var tiltrængt. Ved ikke om det er berettiget til en bevaringspris, men det ved Bevaringsforeningens bestyrelse nok.”
Indstillet af Margery McGregor.
 
Her er det igen Margery, der har været ude at cykle, men det er nok et hus, som de fleste har set forvandle sig fra næsten ruin til nye boliger. Det ligger desværre op ad den ret ucharmerende benzintank, men der er et flot gavlmaleri på vej over mod tanken, og når de sidste detaljer kommer på plads malet, har ejeren, der kunne se mulighederne, forvandlet et flot og karakteristisk hus, som mange nok ville rive ned, til moderne boliger i en historisk ramme.


Herningvej 22


Herningvej 22

Stadilvej 18
– Indstillet til Bevaringsprisen

”Begrundelse: Bevare, renovere og opgradere en bolig på landet, som de fleste ville have revet ned, som den forsømte og tilgroede ruin, den var, da jeg overtog den i 2019 på tvangsauktion.
Oprindeligt lå her Alrum Skole, opført i 1901. Den brændte i 1969. I 1970 blev den nuværende bygning opført – og det er denne, der er gennemgribende og bæredygtigt restaureret. jeg er nemlig grundlæggende imod at kassere noget, der kan bruges. Og det ligger mig på sinde at boliger i det åbne land bliver bevaret. Er de først revet ned, er en bolig forsvundet for altid og man får ikke lov at bygge der igen.
Det oprindelige udhus fra 1901 er bevaret”
Indstillet af ejeren Jette Solvig Brødbæk.
 
”Alrum gl. Skole var en øjenbæ af rang, på et af de mest synlige steder i vores skønne sogn. Nu er det moderniseret og smagfuldt indrettet, og tiltrækker ressourcestærke turister til vores område.”
Indstillet af Ulla Rokkjær.

Vi har drøftet ejendommen i bestyrelsen, og der skal ikke herske tvivl om, at vi værdsætter den store indsats, der er gjort for at renovere og opgradere en bolig på landet, som ellers ofte ville være blevet revet ned, ligesom vi værdsætter, at ejeren hermed er med til at sikre, at der fortsat er liv i et mindre bysamfund. Men Bevaringsprisen er en påskønnelse for godt bevaringsarbejde, og det kan være restaurering, tilbageføring eller vedligeholdelse af en ældre, bevaringsværdig bygning. Det er bestyrelsens opfattelse, at der er lavet et godt arbejde på ejendommen, men der er efter vores opfattelse ikke tale om egentlig bevaring. Resultatet er et andet hus end det oprindelige. Dette kan absolut også være prisværdigt, men ligger uden for formålet med bevaringsprisen.


Stadilvej 18


Stadilvej 18

 

 

 

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.