Bevaringsprisen 2015

Der var indstillet syv bygninger til bevaringsprisen for 2015, fem i byen og to på landet, og på Bevaringsforeningens generalforsamling blev der uddelt fire bevaringspriser, tre i byen og en på landet. Bevaringspriserne blev uddelt til følgende fire ejendomme:

Vestergade 10
– Bevaringspris 2015

Ejendommen på hjørnet af Vestergade og Nørregade var indstillet med blandt andet denne begrundelse:

” Ejendommen ejes af Else Chemnitz, der har sat ejendommen i en meget flot stand. Denne istandsættelse er endda sket på trods af, at Ringkøbing Kommunes teknik – og miljøudvalg i 2013 meddelte tilladelse til nedrivning bl.a. begrundet i, at ejendommen var i en meget dårlig stand.
Ejeren har heldigvis vurderet, at det, at renovere en sådan ejendom med den historie den fortæller, er betydelig vigtigere og langt mere værdifuldt end bare at nedrive og bygge nyt.

På baggrund af både af den meget flotte renovering af ejendommen og sammenholdt med renoveringssagen forløb er det vigtigt for mig at indstille ejendommen til bevaringsprisen.

Facaden sen noget blakket ud på fotografierne, men som tidligere har vi valgt at se bort fra, at huset først færdigmales, når vejret tillader det.


Vestergade 10


Vestergade 10

Tangsvej 34
– Bevaringspris 2015

Tangsvej 34 har været indstillet tre gange, men de to første manglede altanen mod syd. Huset blev i år indstillet med blandt andet denne begrundelse:

“Jeg vil gerne indstille villaen Tangsvej 34, 6950 Ringkøbing til Ringkøbing Bevaringsforenings pris 2015 for god renovering. Villaen er opført i 1930, inspireret af arkitekt Ulrik Plesners karakteristiske Ringkøbingarkitektur.

Bygningen repræsenterer et godt eksempel på periodens arkitektur. Udskiftninger og ombygninger er tilpasset bygningens udtryk, og bygningen er vigtig i gadebilledet.”

6 Tangsvej 34 L1040968
Tangsvej 34

6 Tangsvej 34 L1040971 2Tangsvej 34

Ting- og Arresthuset
– Bevaringspris 2015

Det gamle Ting- og Arresthus på Kongevejen, som er tegnet af arkitekt Helge Bojsen-Møller, fungerer stadig som arrest, og gennem årene er den karakteristiske bygning blevet holdt løbende ved lige, senest i 2015, hvor arresten mod Hoffgaardsvej blev renoveret. Bygningen blev indstillet med denne begrundelse:

“Jeg vil gerne indstille Ringkøbing Ting– og Arresthus, Kongevejen 16, 6950 Ringkøbing, til Ringkøbing Bevaringsforenings pris 2015 for god renovering af tegltage og tagkviste på de 2 tilbygninger mod Hoffgaardsvej. Renoveringen blev udført i 2015 af CREO arkitekter i Odense for Bygningsstyrelsen.

Ringkøbing Ting– og Arresthus er opført i 1918 af arkitekt Helge Bojsen–Møller. Bygningen repræsenterer et godt eksempel på periodens arkitektur. Bygningen fremstår intakt. Udskiftninger og ombygninger er tilpasset bygningens udtryk. Bygningen er betydningsfuld i gadebilledet.”

3 Arresten L1040988
Ting- og Arresthuset

3 Arresten L1040984Ting- og Arresthuset

Stadil Gamle Præstegård
– Bevaringspris 2015

Den gamle præstegård i Stadil er tegnet af arkitekten Ulrik Plesner, og den usædvanligt smukke bygning i den store parklignende have har fået ny ejer og facader og tag er blevet grundigt istandsat i 2015. Bygningen er blevet indstillet med bland andet disse begrundelser;

“Stadil præstegård blev solgt forrige år, og at de nye ejere har i den grad sat den i stand udvendig med nye vinduer og nyt stråtag både på selve ejendommen og på udhuset, og der er kælet for detaljerne, og de er nu færdig udvendigt , men indvendigt er det endnu ikke afsluttet, da ejeren selv har arbejdet der og kun haft hjælp til lovpligtige.”

“Jeg vil foreslå Stadilvej 29, som ejes af Charlotte Steg Schebel og Jens Erik Hansen. De købte den gamle Stadil Præstegård i 2014, og har det restaureret i hele 2015. Der mangler rigtig meget endnu, men det bliver også gjort med nænsom hånd, og det er bare gjort færdig. Nyt stråtag og nye vinduer på hele præstegården, alle rum indvendig bliver gjort i stand både i stueetagen og på loftet.”

1 Stadil Præstegård L1040943 2 Stadil Gamle Præstegård

1 Stadil Præstegård L1040933Stadil Gamle Præstegård

Ud over de fire bygninger, der fik en bevaringspris, var der yderligere tre nominerede:

Nørrehus
– Nomineret 2015

Nørrehus har været gennem en flot renovering, der ikke er afsluttet endnu, blandt andet mangler den himmelstræbende flagstang, der er en integreret del af arkitekturen og giver hele huset et særligt løft som indgang til gågaden fra nord. De nye vinduer mod Nørregade til Café Nørrehus giver til gengæld et tiltrængt løft til denne ende af Nørregade.

5 Nørrehus L1040956 2
Nørrehus 

Kongevejen 40
– Nomineret 2015

Kongevejen er byens gamle indfaldsvej fra syd, og den er præget af en række beskedne huse, hvoraf en del er dobbelthuse. Kongevejen 40 fået en tiltrængt facaderenovering og en ny hoveddør mod nord, så det nu er et fint og velbevaret eksempel.

4 Kongevejen 40 L1040974Kongevejen 40

Holstebrovej 92
– Nomineret 2015

Ejendommen Holstebrovej 92 er med sine facader i rødt tegl og det flotte stråtag et godt eksempel på den vestjyske byggeskik, der præger egnens mange ældre ejendomme på landet.

2 Holstebrovej 92 L1040948Holstebrovej 92

Fotos: Ditlev Palm

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.