Amtsrådhuset – Ankestyrelsens svar

Efter knap 2 års sagsbehandlingstid har Ringkøbing Bevaringsforening nu endelig fået svar fra Ankestyrelsen på henvendelsen vedr. Ringkøbing-Skjern Kommunes udlejning af Amtsrådhuset til Ringkjøbing Landbobank.

Det var foreningens opfattelse, at lejen var fastsat under markedsprisen, at kommunen alene havde varetaget Landbobankens interesser ved at få en servitut på Amtsrådhuset ophævet og ved at give dispensation fra en lokalplan samt, at der var sket omgåelse af udbudsreglerne i forbindelse med indgåelse af lejemålet.

I den nu fremsendte afgørelse konkluderer Ankestyrelsen , at de foreliggende oplysninger ikke giver grundlag for at antage, at en nærmere undersøgelse af sagen vil føre til en konstatering af, at Kommunen har handlet i strid med regler, som Ankestyrelsen påser overholdelse af.

Læs hele svaret her: Ankestyrelsens svar på henvendelse

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.