Udflugt til Ballum og Ribe Domkirke

To grønlandske slædehunde og en flok medlemmer var lørdag den 16. juni på en interessant og hyggelig udflugt til Ballum og Ribe.

Første stop var på marskgården Klægager fra 1857, hvor Christian Lorenzen fortalte om gården og renoveringsprojektet i Ballum.

Vesterende og Østerende Ballum ved Vadehavet er renoveret og forskønnet gennem et partnerskab mellem Tønder Kommune, Slots- og Kulturstyrelsen og A.P. Møller Fonden, hvis formand, Ane Mærsk Mc-Kinney Uggla, beskriver resultatet således:

Vesterende Ballum og Østerende Ballum har genvundet sin skønhed til glæde for beboerne, men også til glæde for besøgende fra nær og fjern. Landsbyen er igen blevet et attraktivt sted at bo og besøge. 
Bygningskulturens bevaring har ikke bare vist sig som en betydningsfuld ressource, men arbejderne med bevaringen af de gamle huse har også hjulpet lokalområdet gennem en svær økonomisk krise.
Beboerne og ejerne af husene i Vesterende Ballum og Østerende Ballum har selv løftet en meget stor del af opgaven. A. P. Møller Fondens donation på 23 mio. kr. er blevet suppleret af ejerne med arbejder for 14 mio. kr. Således er der investeret 37 mio. kr. i landsbyen, og det kan ses og mærkes.

Efter Ballum kørte vi til Ribe Domkirke, hvor Jens Aarup Jensen fortalte om domkirkens historie fra Ansgars oprindelige kirke til Carl Henning Petersens udsmykning af koret.

Billeder fra turen:

Eksempler på renoverede ejendomme før og efter istandsættelsen:
Billederne er modtaget fra Tøndermarsk Initiativet.

BALLUM FØR OG EFTER

A.P. Møller Fondens omtale af projektet:

www.apmollerfonde.dk/projekter/ballum/