Foreningen

“Foreningen til Bevaring af Ringkjøbing By og Omegns Særpræg” blev stiftet i 1964, og har til formål at fastholde og udbedre bykernens miljø samt skabe interesse for bevaring af værdifulde bygninger og miljøer i Ringkøbingområdet.

Foreningen har nu ændret navnet til det mere mundrette “Ringkøbing Bevaringsforening”, og som medlemmer optages privatpersoner, selskaber, organisationer og institutioner.

Foreningen fører en løbende dialog med kommunen, arrangerer foredrag og rådgiver medlemmerne i bevaringsspørgsmål.

Hvert år uddeles en bevaringspris til bygninger i byen og på landet.

Fire gange om året modtager medlemmerne bladet By og Land, som udgives af Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur.

Som medlem er du med til at styrke bevaringsarbejdet i Ringkøbing og det område, der tidligere omfattede Ringkøbing Kommune.

Kontingentet er 150 kr. årligt for enkeltmedlemmer og 200 kr. for en husstand.

Hvis du ønsker at blive medlem, kan du kontakte os via Mail i menuen til venstre eller på nedenstående adresse:

Ringkøbing Bevaringsforening
Markskellet 2
6950 Ringkøbing
Tlf. 29 26 89 82

post@bevaringsforeningen.dk