Kategoriarkiv: Nyhed 3

Ja tak til nyt menighedshus – men det skal ske i den eksisterende bygning

Hvad har Ringkøbing Bevaringsforening foretaget sig i sagen om renovering eller nedrivning af den tidligere musikskole, Kirkepladsen 1, Ringkøbing?

Vi blev via Ringkøbing – Skjern Dagblad den 8. november 2013 orienteret om at menighedsrådet af kommunen havde købt den gl. musikskole og overvejede at rive bygningen ned.

Bevaringsforeningen hilste menighedsrådets køb af ejendommen velkommen, samtidig med at vi til avisen udtalte os kraftigt i mod en nedrivning, samt at vi af al magt ville søge at forhindre en nedrivning.

Menighedsrådet søgte den 30. november 2013 Teknik- og miljøudvalget om tilladelse til nedrivning og opførelse af en ny bygning i henhold til medsendte tegninger.

I foreningens høringssvar til kommunen protesterede vi på det kraftigste i mod at der blev givet tilladelse til nedrivning af bygningen og henviste bl. a. til at bygningen er klassificeret som bevaringsværdig og indgår i en karakterfuld og sammenhængende randbebyggelse mod Kirkepladsen sammen med andre markante og fint renoverede bygninger.

Vi udtalte samtidig frygt for at en tilladelse til nedrivning af bygningen kunne være et hastigt skridt mod bevaringsdeklarationens endeligt, hvorved byrådet ville blive berøvet mulighederne for at fastholde byens originalitet og autenticitet.

Sammen med repræsentanter for menighedsrådet deltog foreningen i teknik- og miljøudvalgets besigtigelse af ejendommen den 16. december 2013 – samme dag gav udvalget desværre tilladelse til nedrivning.

Nedrivningstilladelsen er begrundet med, at den eksisterende bebyggelse er i så dårlig en udvendig vedligeholdelsestand, at en renovering og ombygning ikke står mål med bygningens arkitektoniske værdi for området- – -.

Sammen med arkitekt Bo Christensen har foreningens næstformand deltaget i et møde med repræsentanter for menighedsrådet den 14. januar 2014 med henblik på at motivere rådet til at renovere og indrette det nye menighedshus i den eksisterende bygning. Såvel pris- som indretningsmæssigt synes en renovering at være konkurencedygtigt med et nybyggeri –menighedsrådet har fastholdt ønsket om et nybyggeri.

På bevaringsforeningens bestyrelsesmøde den 14. januar 2014 besluttedes det at påklage kommunens tilladels til nedrivning til Natur- og Miljøklagenævnet . Klagen til Natur- og Miljøklagenævnet er indgivet den 15. januar 2014.

Ved at indgive klagen håber foreningen at opnå den fornødne tid for parterne til at finde frem til en løsning som bevarer den nuværende bygning til gavn og glæde byen, handelslivet og vores gæster – vi har ikke råd til at rive en centralt beliggende bygning med en kulturhistorisk bevaringsværdi på 3 (højeste gruppe) ned!

Glædelig jul!

Bevaringsforeningen ønsker glædelig jul med en samling historiske julekort. Kortene stammer fra vores galleri med gamle postkort fra Ringkøbing, og de er alle samlet af afdøde murermester Emil Hansen. Se alle postkortene i samlingen her.

Menighedsråd vil nedrive Borger- og Realskolen

Ringkøbing Menighedsråd har købt Kirkepladsen 1, der blev opført som tilbygning til den gamle borgerskole fra 1874, i dag kendt som Skolebo, og har siden har huset teknisk skole, handelsskole og senest musikskole. Menighedsrådet overvejer at nedrive den markante bygning, der siden opførelsen i år 1900 har været en karakteristisk del af bybilledet i Ringkøbing.

Salget og nedrivningsplanerne er omtalt i Dagbladet lørdag den 9. november, og her er foreningens holdning klar:

” Chokerende. Det er den umiddelbare reaktion hos næstformanden i Ringkøbing Bevaringsforening, Knud Hammer, på nyheden om, at Ringkøbing Menighedsråd overvejer at nedrive sin nyerhvervede bygning på Kirkepladsen 1.

»Jeg har slet ingen forståelse for, at en offentlig myndighed som menighedsrådet ikke vil være med til at bevare vores kulturarv. Så vidt jeg kan se, er bygningen i velbevaret stand, så det berettiger på ingen måde til, at den skal vige pladsen for nyt. Det er en alt for kendt og markant bygning til, at vi i bevaringsforeningen kan acceptere, at den bliver revet ned,« siger Knud Hammer, der er målløs over, at menighedsrådet overhovedet kan komme i tanke om at rive Kirkepladsen 1 ned.

Knud Hammer forsikrer, at Ringkøbing Bevaringsforening vil opponere kraftigt imod, at Kirkepladsen 1 bliver revet ned. Bygningen ligger i bevaringsområdet, og det betyder, at den ikke kan rives ned uden, at byrådet siger ja til det. Knud Hammer regner derfor med, at bevaringsforeningen vil blive hørt i sagen.”

Realskolen 2

Realskolen 3

Realskolen 1

Fem fylder hundrede

Byvandring søndag den 27. oktober klokken 13.30.

I 1913 var der usædvanlig stor byggeaktivitet i Ringkøbing, og fem meget markante bygninger har siden sat deres præg på byen siden. På denne byvandring vil vi kigge nærmere på husene og høre om byens udvikling i perioden.

Vi mødes på Torvet og går forbi Priorgården, Nørrehus og Plesnerhus, før vi besøger Vestjysk Landboforening i den tidligere kreditforening og Dagbladet på St. Blichers Vej.

Alle er velkomne. Arrangementet koster 40 kr. – børn og medlemmer gratis.

Kirken_H_ 058

 

Priorgården, opført 1913 for Købmand Birkedal og tegnet af arkitekt Ulrik Plesner.

Nygade_K_ 501

 

Nørrehus, opført 1913 som biograf, butik og boliger og tegnet af arkitekt Kristian Jensen.

Østergade_K_441

 

Plesnerbygningen, opført 1913 som Ringkjøbing og omegns Sparekasse.
Tegnet af arkitekt Ulrik Plesner.

Nykredit_K_310

 

Vestjysk Landboforening, opført 1913 for Den vest- og sønderjyske Kreditforening.
Tegnet af Arkitekt Helge Bojsen-Møller.

0936

 

Ringkjøbing Amts Dagblad, opført 1913 som redaktion og trykkeri for Dagbladet. Tegnet af arkitekt Kristian Jensen. Foto fra 60-erne af Anders Grimstrup.

Fotoregistrering af bevaringsværdige bygninger

Opdatering af FBB registeret med nye og gamle billeder

Bevaringsværdige bygninger i Ringkøbing og en række andre byer skal nu fotograferes. Den store fotoopgave vil de frivillige i byernes bevaringsforeninger og lokalhistoriske arkiver løfte i samarbejde med Kulturstyrelsen og kommunerne. Realdania støtter projektet, der munder ud i, at de mange fotos samles i en database, der blandt andet skal hjælpe ejerne af bygningerne med at passe på deres huse.

I Ringkøbing vil vi supplere projektet med en oversigt over husene her på hjemmesiden, hvor fotografierne bliver suppleret med historiske oplysninger om husene. Projektet er under opstart, men inden længe vil der komme en nærmere beskrivelse af det spændende arbejde.

Læs Pressemeddelelse fra Realdania

Aftentur til Rindumgaard og Amtmandens Lund

Småregn kunne ikke afholde 40-50 medlemmer i at møde op til en hyggelig aftentur i den regndryppende Amtmandens Lund med efterfølgende besøg på Rindumgaard. Se billeder fra arrangementet torsdag den 15. august.

Veteranbiler, strandingshistorier og gamle huse

Lørdag den 1. juni var Kgl. Dansk Automobil Klub Classic og Bevaringsforeningen på en fælles tur til Husby Klit og Stadil Kirke. Vi mødtes klokken 10.00 på havnen, hvor KDAK Classic havde linet de fine og velpudsede biler op. Køretøjerne spændte fra Citroen 2CV over Jeep, bedstefar-Volvo og fuldblods sportsvogne til Rolls Royce, og der var således mulighed for at finde passende kørelejlighed efter humør, temperament og honnette ambitioner.

Efter en halv times sparken dæk og almindelig beundring af mekanik, former, lak og krom kørte vi i passende tempo vestpå og op langs kysten til Husby Klit, hvor vi blev modtaget af Viggo Bertelsen på Bækbygård. Inden vi gik indenfor fortalte Søren Damgaard Jensen fra Bevaringsforeningen om de smukke klitgårdes oprindelse og byggeskik, efterfulgt af Gorm Albrechtsen fra KDAK Classic, der opridsede bilens fascinerende udvikling.

Indenfor blev vi bænket omkring Viggo Berthelsens langborde, og efter en sandwich og en øl fortalte han over en kop kaffe om sit oplevelsesrige liv som strandfoged og gåse-fodermester. Det er ikke småting, der driver i land på Bækby Strand, hvor bølgerne, blandt de mere muntre strandinger,  bringer såvel spotssko som røget laks og grønne pærer i land. Vi kunne sådan set være blevet hele eftermiddagen i Viggos hyggelige selskab, hvis vi ikke havde et punkt mere på programmet, nemlig Stadil Kirke.

I Stadil blev vi modtaget af Dagbladets tidligere redaktør, Kristian Sand, der er født i Stadil og i øjeblikket arbejder på en bog om området. Stadil kirke er smukt beliggende ned til Stadil fjord, og er et fornemt eksempel på en vestjysk kvaderstenskirke fra tiden omkring 1200. Kirken består af romansk kor og skib, der er opført af smukke granitkvadre. Den oprindelige døråbning i skibets nordmur er endnu i brug, og den indvendige dør er formentlig en af Danmarks ældste kirkedøre. Stadil kirkes indre er udstyret med et rigt træinventar fra Renæssancen. I den overdådige altertavles midterfelt er indsat en stor sjældenhed, nemlig en forgyldt alterbordsforside fra begyndelsen af 1200-tallet, som kun findes tilsvarende i Sahl Kirke.

Efter besøget i kirken gik turen atter til Ringkøbing, hvor bilerne igen blev linet op på havnen, mens chauffører og passager afsluttede en hyggelig og lærerig udflugt på Peking Restaurant, der hverken er gammel eller har kulturhistorisk interesse, men til gengæld byder på velskænkede fadøl med udsigt over havnen.

Stor tak til veteranbilejerne fra KDAK Classic for et godt samarbejde og en herlig køretur med benzinduft, frisk vind i håret og spindende, hakkende og brølende motorer.

Læs mere om KDAK Classic her

Seks udsendelser om bygningsbevaring på DR1

I seks programmer på DR1 tager restaureringsarkitekterne Marcelle Meier og Noah Boe-Whitehorn ud til seks danske familier, der bor i fredede eller bevaringsværdige huse, som trænger til at blive sat i stand. Gennem udsendelserne kan man følge hele processen fra det første møde til det færdige resultat.

– Vi er her kun i kort tid, men husene bliver stående. Det forpligter os til at træffe nogle ordentlige valg, så vi kan levere huset videre til næste generation med god samvittighed, siger Marcelle Meier.

‘Bevar mig vel’ er produceret med støtte fra Bygnings Frednings Foreningen (BYFO), Åse og Ejnar Danielsens Fond, Dreyers Fond, GI Bedre Boliger, Realdania og Bygningskultur Danmark.

Læs mere på DRs hjemmeside