Kategoriarkiv: Nyhed 3

Bevaringsforeningens Jubilæumsbog

I forbindelse med vores 50-års jubilæumsreception præsenterede vi bogen ”50 år for bygningskulturen”.

Bygningsbevaring er et vidtspændende emne, og vi har bedt en række personer, der på den ene eller anden måde beskæftiger sig med bevaringsværdige bygninger og kulturmiljøer, om at bidrage med artikler, og tilsammen viser de emnets mange sider og synsvinkler. I det historiens perspektiv fra Ringkøbings opståen som planlagt handels- og havneby til helt ny byudvikling som Ringkøbing K. I det politisk perspektiv fra vores borgmester til kulturministeren på Christiansborg. I kunsthistorikerens overordnede og handelslivets, håndværkerens og beboerens lokale perspektiv. Også i det kritiske perspektiv, der minder om, at det kan gå galt. Men tilsammen udtrykker de den glæde ved smukke og velbevarede bygninger, der er bevaringsarbejdets drivkraft.

Bogen blev uddelt til de fremmødte, og er nu på vej ud til resten af medlemmerne, men den kan også købes hos Bevaringsforeningen, hos Bollerup Boghandel, i Kvickly, og på nettet hos A. Rasmussens Bogtrykkeri: www.forlagetaras.dk for den beskedne pris af 128 kr.

Bogen, der er rigt illustreret med billeder fra Ringkøbingområdet indeholder følgende artikler:

 • Borgmester Iver Enevoldsen
  Et autentisk og hyggeligt Ringkøbing
 • Ringkøbing Bevaringsforening
  50 år for bygningskulturen
 • Kulturminister Marianne Jelved
  Giv fortiden en fremtid
 • Jens Aarup Jensen, tidligere museumsleder
  Ejvind Draiby og Bevaringsforeningen
 • Ringkøbing Bevaring
  Bevaringsprisen og byggeskikken
 • Chefredaktør Søren Christensen
  Ringkøbing er værd at bevare – det kan ikke gøres op i penge
 • Købstadschef Ole T. Bøndergaard, Ringkøbing
  Kulturarven som grundlag for fremtiden
 • Mikael Bramsen, formand for By&Land i Ulfborg Vemb Området
  Ringkøbings fine traditioner forfalder
 • Henrik B. Hoffmeyer, Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur i Holstebro og Omegn
  Hvem er egentlig vandalerne?
 • Jens Aarup Jensen, tidligere museumsleder
  Ringkøbings historie og udvikling
 • Christian Ringskou, museumsinspektør ved Ringkøbing-Skjern Museum
  En byvandring i Jesper Malers fodspor
 • Kunsthistoriker Victoria Holst Eriksen
  Ulrik Plesner i Ringkøbing – og landet over
 • Ringkøbing Bevaringsforening
  Restaurering og bygningsbevaring
 • Arkitekt Claus Josefsen, tidligere arkitekt ved Ringkøbing Kommune
  Bevaringsarbejdets start og udvikling
 • Journalist Poul Osmundsen
  Huse med sjæl
 • Arkitekt Ditlev Palm
  at bo i og leve med – et bevaringsværdigt Hus
 • Ringkøbing K
  Naturen og nye boligtyper bliver trækplastre i Ringkøbing
 • Vedtægter og bestyrelse
 • Annoncører

50-års jubilæum

Søndag den 27. april 2014 var det nøjagtigt 50 år siden, en gruppe prominente ringkøbingborgere med arkitekt Ejvind Draiby i spidsen stiftede Foreningen til Bevarelse af Ringkjøbing Bys Særpræg. Sener blev det til Foreningen til Bevarelse af Ringkjøbing By og Omegns Særpræg, som vi nu er ændret til det mere mundrette Ringkøbing Bevaringsforening.

I flot solskinsvejr havde masser af medlemmer og andre interesserede fundet vej til Rådhushallen, hvor vi i dagens anledning holdt jubilæumsreception og havde nogle hyggelige eftermiddagstimer med taler, uddeling af jubilæumspris, udnævnelse af æresmedlemmer og livlig snak over cafébordene.

IMG_0015Gæsterne kunne blandt andet høre taler af foreningens formand, Søren Damgaard Jensen, Borgmester Iver Enevoldsen, kasserer i Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur, Torben Lindegaard og formændene for naboforeningerne i Ulfborg-Vemb og Holstebro, Mikael Bramsen og Henrik Hoffmeyer. Foto Poul Nielsen.

IMG_0028-2Direktør Jens Møller Nielsen fra Vestjysk Landboforening fik overrakt Bevaringsforeningens jubilæumspris for den flotte renovering af Den Vest og Sønderjyske Kreditforenings bygning på Herningvej, som idag huser Landboforeningen. Bygningen er stort set ikke ændret siden 1913, og de skiftende ejere har respekteret såvel facaderne som interiøret.

IMG_0038De to tidligere museumsfolk, Per Hauge Mortensen og Jens Aarup Jensen, blev udnævnt til æresmedlemmer for deres utrættelige indsats for at afdække og formidle den historie, de gamle huse i Ringkøbingområdet kan fortælle.
 

 

DE GÅR AMOK I RINGKØBING

Debatindlæg af Mikael Bramsen, formand for BY og LAND i Ulfborg-Vemb området.

Hele Vestkysten må skamme sig over Ringkøbings byråd og menighedsråd. De vil sætte en bulldozer til en historisk bygning fra år 1900. Væk med skidtet, siger hedninger og kristne i kor. Det er en statelig bygning på kirkepladsen i Ringkøbings bymidte, der skal ned, for at menighedsrådet kan få sig noget nyt.

Kirkepladsen 1, den gamle borger- og realskole, senere musikskole, omslutter pladsen ved kirken sammen med andre gamle huse på alle sider. En kulturel helhed, skiftende stilarter fra det 20.århundrede, der fortæller Ringkøbings historie. De er lagt I ærbødig afstad til kirken fra begyndelsen af 1400tallet med et tårn, der nåede sin fulde højde efter reformationen.

Tak til Ringkøbing Bevaringsforening for at have klaget til Naturklagenævnet. Gud velsigne foreningens initiativ. Skam over menighedsrådet.

8. november i fjor kom det frem i Ringkøbing-Skjern Dagblad. Så afgørende et project er blevet hemmeligholdt til sidste øjeblik. Og så går det over stok og sten gennem teknik- og miljøudvalget – det gamle, som fratrådte ved årsskiftet. Besigtigelse i december og nedrivningstilladelse same dag.

Huhej hvor det går. Se hvad vi kan. Vi kan rive gamle huse ned i Vestkystens gamle amtshovedstad, den bedst bevarede købstad i hele Region Midtjylland.

BY og LAND i Ulfborg Vemb Området priser sig lykkelig over ikke at bo i Ringkøbing-Skjern Kommune. Holstebro Kommune tager bygningsbevaring alvorligt. Her tror vi på, at kulturmiljøet tæller. Kommunens Planafdeling bad os for nogle år siden om hjælp. Vore to foreninger for bygningskultur, den i Holstebro og vores, hjælper hinanden med at registrere bevaringsværdige huse, fotografere dem, registrere dem og få dem ind i det landsdækkende SAVEprogram under Kulturstyrelsen. På Planafdelingens initiativ kom de med i Kommuneplan 2009 og flere i næste kommuneplan.Her river vi ikke bevaringsværdige huse ned. Planafdelingen passer på dem. Beboerne har fået brev om, at deres huse er bevaringsværdige, og at de ikke uden videre kan male gamle murstensfacader violette.

Vi tror på kulturmiljøet som en kommunal styrke til fremme af turisme.

Ringkøbing Menighedsråd prædiker på deres hjemmeside over for konfirmanderne om “tro, tillid og hengivenhed”, samtidig med at de selv svigter troen på fortidens arv, tilliden til nutidens bevaringspligt og hengivenheden over for vore efterkommere, som de vil overlader historieløse bygninger.

Mon menighedsrådet i Ringkøbing over hovedet tror ?

Mikael Bramsen
formand for BY og LAND i Ulfborg-Vemb området.

http://www.byogland-ulfborg-vemb.dk/

Ja tak til nyt menighedshus – men det skal ske i den eksisterende bygning

Hvad har Ringkøbing Bevaringsforening foretaget sig i sagen om renovering eller nedrivning af den tidligere musikskole, Kirkepladsen 1, Ringkøbing?

Vi blev via Ringkøbing – Skjern Dagblad den 8. november 2013 orienteret om at menighedsrådet af kommunen havde købt den gl. musikskole og overvejede at rive bygningen ned.

Bevaringsforeningen hilste menighedsrådets køb af ejendommen velkommen, samtidig med at vi til avisen udtalte os kraftigt i mod en nedrivning, samt at vi af al magt ville søge at forhindre en nedrivning.

Menighedsrådet søgte den 30. november 2013 Teknik- og miljøudvalget om tilladelse til nedrivning og opførelse af en ny bygning i henhold til medsendte tegninger.

I foreningens høringssvar til kommunen protesterede vi på det kraftigste i mod at der blev givet tilladelse til nedrivning af bygningen og henviste bl. a. til at bygningen er klassificeret som bevaringsværdig og indgår i en karakterfuld og sammenhængende randbebyggelse mod Kirkepladsen sammen med andre markante og fint renoverede bygninger.

Vi udtalte samtidig frygt for at en tilladelse til nedrivning af bygningen kunne være et hastigt skridt mod bevaringsdeklarationens endeligt, hvorved byrådet ville blive berøvet mulighederne for at fastholde byens originalitet og autenticitet.

Sammen med repræsentanter for menighedsrådet deltog foreningen i teknik- og miljøudvalgets besigtigelse af ejendommen den 16. december 2013 – samme dag gav udvalget desværre tilladelse til nedrivning.

Nedrivningstilladelsen er begrundet med, at den eksisterende bebyggelse er i så dårlig en udvendig vedligeholdelsestand, at en renovering og ombygning ikke står mål med bygningens arkitektoniske værdi for området- – -.

Sammen med arkitekt Bo Christensen har foreningens næstformand deltaget i et møde med repræsentanter for menighedsrådet den 14. januar 2014 med henblik på at motivere rådet til at renovere og indrette det nye menighedshus i den eksisterende bygning. Såvel pris- som indretningsmæssigt synes en renovering at være konkurencedygtigt med et nybyggeri –menighedsrådet har fastholdt ønsket om et nybyggeri.

På bevaringsforeningens bestyrelsesmøde den 14. januar 2014 besluttedes det at påklage kommunens tilladels til nedrivning til Natur- og Miljøklagenævnet . Klagen til Natur- og Miljøklagenævnet er indgivet den 15. januar 2014.

Ved at indgive klagen håber foreningen at opnå den fornødne tid for parterne til at finde frem til en løsning som bevarer den nuværende bygning til gavn og glæde byen, handelslivet og vores gæster – vi har ikke råd til at rive en centralt beliggende bygning med en kulturhistorisk bevaringsværdi på 3 (højeste gruppe) ned!

Glædelig jul!

Bevaringsforeningen ønsker glædelig jul med en samling historiske julekort. Kortene stammer fra vores galleri med gamle postkort fra Ringkøbing, og de er alle samlet af afdøde murermester Emil Hansen. Se alle postkortene i samlingen her.

Menighedsråd vil nedrive Borger- og Realskolen

Ringkøbing Menighedsråd har købt Kirkepladsen 1, der blev opført som tilbygning til den gamle borgerskole fra 1874, i dag kendt som Skolebo, og har siden har huset teknisk skole, handelsskole og senest musikskole. Menighedsrådet overvejer at nedrive den markante bygning, der siden opførelsen i år 1900 har været en karakteristisk del af bybilledet i Ringkøbing.

Salget og nedrivningsplanerne er omtalt i Dagbladet lørdag den 9. november, og her er foreningens holdning klar:

” Chokerende. Det er den umiddelbare reaktion hos næstformanden i Ringkøbing Bevaringsforening, Knud Hammer, på nyheden om, at Ringkøbing Menighedsråd overvejer at nedrive sin nyerhvervede bygning på Kirkepladsen 1.

»Jeg har slet ingen forståelse for, at en offentlig myndighed som menighedsrådet ikke vil være med til at bevare vores kulturarv. Så vidt jeg kan se, er bygningen i velbevaret stand, så det berettiger på ingen måde til, at den skal vige pladsen for nyt. Det er en alt for kendt og markant bygning til, at vi i bevaringsforeningen kan acceptere, at den bliver revet ned,« siger Knud Hammer, der er målløs over, at menighedsrådet overhovedet kan komme i tanke om at rive Kirkepladsen 1 ned.

Knud Hammer forsikrer, at Ringkøbing Bevaringsforening vil opponere kraftigt imod, at Kirkepladsen 1 bliver revet ned. Bygningen ligger i bevaringsområdet, og det betyder, at den ikke kan rives ned uden, at byrådet siger ja til det. Knud Hammer regner derfor med, at bevaringsforeningen vil blive hørt i sagen.”

Realskolen 2

Realskolen 3

Realskolen 1

Fem fylder hundrede

Byvandring søndag den 27. oktober klokken 13.30.

I 1913 var der usædvanlig stor byggeaktivitet i Ringkøbing, og fem meget markante bygninger har siden sat deres præg på byen siden. På denne byvandring vil vi kigge nærmere på husene og høre om byens udvikling i perioden.

Vi mødes på Torvet og går forbi Priorgården, Nørrehus og Plesnerhus, før vi besøger Vestjysk Landboforening i den tidligere kreditforening og Dagbladet på St. Blichers Vej.

Alle er velkomne. Arrangementet koster 40 kr. – børn og medlemmer gratis.

Kirken_H_ 058

 

Priorgården, opført 1913 for Købmand Birkedal og tegnet af arkitekt Ulrik Plesner.

Nygade_K_ 501

 

Nørrehus, opført 1913 som biograf, butik og boliger og tegnet af arkitekt Kristian Jensen.

Østergade_K_441

 

Plesnerbygningen, opført 1913 som Ringkjøbing og omegns Sparekasse.
Tegnet af arkitekt Ulrik Plesner.

Nykredit_K_310

 

Vestjysk Landboforening, opført 1913 for Den vest- og sønderjyske Kreditforening.
Tegnet af Arkitekt Helge Bojsen-Møller.

0936

 

Ringkjøbing Amts Dagblad, opført 1913 som redaktion og trykkeri for Dagbladet. Tegnet af arkitekt Kristian Jensen. Foto fra 60-erne af Anders Grimstrup.

Fotoregistrering af bevaringsværdige bygninger

Opdatering af FBB registeret med nye og gamle billeder

Bevaringsværdige bygninger i Ringkøbing og en række andre byer skal nu fotograferes. Den store fotoopgave vil de frivillige i byernes bevaringsforeninger og lokalhistoriske arkiver løfte i samarbejde med Kulturstyrelsen og kommunerne. Realdania støtter projektet, der munder ud i, at de mange fotos samles i en database, der blandt andet skal hjælpe ejerne af bygningerne med at passe på deres huse.

I Ringkøbing vil vi supplere projektet med en oversigt over husene her på hjemmesiden, hvor fotografierne bliver suppleret med historiske oplysninger om husene. Projektet er under opstart, men inden længe vil der komme en nærmere beskrivelse af det spændende arbejde.

Læs Pressemeddelelse fra Realdania

Aftentur til Rindumgaard og Amtmandens Lund

Småregn kunne ikke afholde 40-50 medlemmer i at møde op til en hyggelig aftentur i den regndryppende Amtmandens Lund med efterfølgende besøg på Rindumgaard. Se billeder fra arrangementet torsdag den 15. august.