Kategoriarkiv: Nyhed 3

Forårstur til Christiansfeld – Fotogalleri

Verdens kulturarv – Byplanlægning – Bygningsbevaring

Ringkøbing Bevaringsforening arrangerede lørdag den 25. april 2015 en tur til Christiansfeld, hvor cand. mag. Annemette Løkke Berg viste os rundt i byen og fortalte om brødremenigheden.

Christiansfeld har siden 1993 været optaget på Unescos såkaldte tentative liste på grund af byens særlige regulære byplan, arkitektur og bemærkelsesværdige helhed. Der er indsendt ansøgning om Christiansfelds optagelse på Unescos verdensarvsliste i 2014, og den forventes endelig færdigbehandlet i løbet af sommeren 2015.

De bygningsmæssige detaljer i byen og den håndværksmæssige udførelse er af en meget fin kvalitet, og blandingen af lokal byggeskik og arkitekturens stærke påvirkning fra Brødremenighedens oprindelses by Herrnhut i Sachsen giver byen en hel speciel og særegen karakter.

Forårstur til Christiansfeld

Forårstur 2015

Verdens kulturarv – Byplanlægning – Bygningsbevaring

Ringkøbing Bevaringsforening arrangerer lørdag den 25. april 2015 en tur til Christiansfeld.

Der er indsendt ansøgning om Christiansfelds optagelse på Unescos verdensarvsliste i 2014, og den forventes endelig færdigbehandlet i løbet af sommeren 2015.
Christiansfeld har siden 1993 været optaget på Unescos såkaldte tentative liste på grund af byens særlige regulære byplan, arkitektur og bemærkelsesværdige helhed.

De bygningsmæssige detaljer og håndværksmæssige udførelse er af en meget fin kvalitet, og blandingen af lokal byggeskik og arkitekturens stærke påvirkning fra Brødremenighedens oprindelses by Herrnhut i Sachsen giver byen en hel speciel og særegen karakter.

Cand. mag. Annemette Løkke Berg vil tage os på en ca. 1 1/2 times guidet tur i Christiansfeld  kl. 11.

Efter turen rundt i byen spiser vi frokost på Brødremenighedens Hotel (egen betaling).
Efter frokost kan man evt. selv på egen hånd udforske byen nærmere.

Tilmelding senest den 19. april – efter princippet ” først til mølle” –  til Knud Hammer tlf. 21 49 68 11 eller via mail på adressen  knud@knud-hammer.dk – oplys ved tilmeldingen om du kan stille egen bil til rådighed.

Vi mødes på  Havnepladsen i Ringkøbing kl. 08.45, hvor vi fordeler os i private biler og er klar til afgang kl. 9.

Medlemmer af Ringkøbing Museumsforening er inviteret til at deltage.

Deltagerbetaling: Gratis for medlemmer af Bevaringsforeningen – andre betaler 50 kr.

1024px-Christiansfeld_-_gadeparti4 (830x623)

Åbent Rådhus

Åbent Rådhus

14. april 2015

– inden det er for sent.. !

15:00 – 18:00  Fremvisning

Vi går på opdagelse i Rådhusets historie

19:00 – 20:00  Rådssalen

Velkomst v/ Ringkøbing Bevaringsforening

Oplæg  v/ Cand. mag. Helge Torm,
Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur, om
“Fredning og bygningskulturens betydning for udviklingen”

Oplæg v/ Lars Hansson, tidligere Amtsdirektør, om
“Amtsrådets overdragelse af rådhuset til kommunen”

Pause og forfriskning

20:00              Spørgsmål & debat

ca. 21:00        Farvel & på gensyn

Alle er velkomne – Gratis adgang

Logoer

 


 

Møde med menighedsrådets byggeudvalg

På menighedsmødet i rådhushallen den 12. december inviterede menighedsrådet Bevaringsforeningen til et møde om den gamle musikskoles fremtid. Målet for samtalen skulle være at undersøge mulighederne for at få opfyldt menighedsrådets behov på Kirkepladsen 1. Mødet er nu afholdt, og vi blev enige om denne fælles udtalelse:

Møde mellem Ringkøbing Bevaringsforening og Ringkøbing menighedsråds byggeudvalg,
den 12. januar 2015.

På mødet blev man enige om at undersøge og belyse mulighederne for en eventuel restaurering/renovering af Kirkepladsen 1 inden for de nuværende økonomiske rammer. Når materialet foreligger, vil der blive indkaldt til et nyt møde mellem de to parter.

Glædelig jul!

Bevaringsforeningen ønsker glædelig jul med en samling historiske julekort. Kortene stammer fra vores galleri med gamle postkort fra Ringkøbing, og de er alle samlet af afdøde murermester Emil Hansen. Se alle postkortene i samlingen her.

Fakkeltog for kulturarven

Bevar Ringkøbing Bymidtes fakkeltog fra den tidligere musikskole til gården ved menighedsrådets mødelokale.

Læserbrev af Knud Hammer

Bevaringsforeningens næstformand, Knud Hammer, skriver i et læserbrev i Dagbladet Ringkøbing-Skjern tirsdag den 18. november:

Ringkøbing Bevaringsforenings formål er at fremme forståelsen for bygningskultur og bevaring af væsentlige bygningskulturelle værdier i by og på land.

Et væsentligt fokusområde er sikring af Ringkøbings gamle bykerne med dets oprindelige næsten 800 år gamle gadenet med dets helstøbte bymiljø, og vi arbejder for at fremme forståelsen for de værdier, der ligger i bevaring af bygningers originalitet, samtidig med at bygningerne stadig kan anvendes funktionelt og hensigtsmæssigt.

Vi har altid følt, at der blandt byens borgere har været stor forståelse for og en høj grad af opbakning til foreningens arbejde, når vi i vores dialog med kommunen har forsøgt at forhindre nedrivning eller ændringer af bevaringsværdige bygninger som for eksempel den gamle Plesner-bygning på skolegrunden (opført 1911, høj bevaringsværdi), Den gamle Musikskole, Kirkepladsen 1 (opført 1900, høj kulturhistorisk bevaringsværdi) ell. Amtsrådhuset (opført 1849, høj bevaringsværdi).

Foreningen har hidtil prioriteret den konstruktive dialog med kommunen, men desværre har vi ikke opnået den tilstrækkelige lydhørhed i disse sager.

På det seneste er der sket noget ganske bemærkelsesværdigt i Ringkøbing!

Aktionsgruppen »Bevar Ringkøbing Bymidte« har set dagens lys og har taget sagen i egen hånd med kontakt til Menighedsrådet og pressen, happenings med bannere på Musikskolen og Amtsrådhuset samt initiativ til fakkeloptog med videre – alt sammen for at få sagt at, »NU ER DET NOK«!

Adskillige hundreder af »likes« på facebook viser, at der er stor folkelig opbakning til det, aktionsgruppen har gang i.

Hovedkravet her og nu er, at Musikskolen, Kirkepladsen 1, bevares og renoveres og ikke erstattes af en ny identitetsløs bygning uden sammenhæng med det eksisterende unikke byrum omkring kirken.

Menighedsrådet har købt Musikskolen under forudsætning af, at de får lov til at rive bygningen ned. Nedrivningstilladelsen er givet, men på vilkår at Teknik- og miljøudvalget kan godkende det nye byggeri. Vilkårene er endnu ikke opfyldt, så Menighedsrådet kan endnu vælge renovering frem for nedrivning og nybyggeri – det er formentlig endda billigere, og så har vi fortsat historien og bygningskulturen i behold!

Kommunen kan ligeledes fortsat vælge ikke at godkende menighedsrådets projekt til en ny bygning!

SÅ DET KAN NÅS ENDNU!

Bevaringsforeningen bakker op om aktionsgruppens initiativer og opfordrer til, at flest mulig deltager i fakkeloptoget onsdag aften klokken 18.30 fra Kirkepladsen til Torvet 12 B, hvor menighedsrådet holder møde kl. 19.

Vi er enige med aktionsgruppen i, at ”Nu kan det være nok”! Vi vil have at både Menighedsråd og kommune udviser respekt for byens bygningskultur og tager bevaringsdeklarationen alvorligt.

Vi ses onsdag aften!

Flere læserbreve om Kirkepladsen 1

Læserbrev af Knud Fuusgaard mandag den 17. november:

Kom til Ringkøbing, her har vi en masse »gammelt bras«, som i løbet af nogle få år skal brækkes ned og fjernes.

Vi har haft en masse »tossehoveder«, som har lagt alt for meget arbejde og penge i at holde byen oprindelig.

Ringkøbing Kommune har været helt i front med at forlange, at »tossehovederne« skulle rette ind til højre – og vi har gjort det! Ringkøbing Kommune, nu Ringkøbing-Skjern kommune, har selv nogle bygninger, blandt andet har de haft en »grim kolos« tæt på kirken, som ikke er blevet ordentlig vedligeholdt. Den er så solgt til kirken, med det formål at den skal rives ned.

Vi er ganske vist en del »tossehoveder«, som protesterer, – men skidt nu være med det, det gør ikke indtryk. Kirken har tidligere revet noget »gammelt bras« ned på kirkegården og bygget et helt igennem »fantastisk« hus i stedet, så de ved, hvad de gør! Tæt ved kirkegården har der også været en skole, hvor der bl.a. har været noget, efter nogens mening, »bevaringsværdigt gammelt bras«, men nu bygges der noget »tidssvarende«.

Ringkøbing Kommune, nu Ringkøbing-Skjern Kommune har et såkaldt »Bevaringsråd«. Tanken var, at rådet skulle spørges, når nogle vil lave noget ved deres »gamle bras«. Bevaringsrådet er da også »taget med på råd« ved forskellige småting, så som lidt vinduer, døre, karnapper etc., men når det gælder større ting, som f.eks. »kolossen« ved kirken, så kan kommunen sagtens selv klare »ærterne«, og så er man jo helt fri for at høre på os »tossehoveder« i bevaringsrådet.

Jeg har selv været – og er stadig en af de »tossehoveder«, som holder af vores bys »gamle bras« og har lagt rigtig mange timer i at bevare det – men nu føler jeg mig faktisk til grin!

Hvad er det, kommunen har gang i – og nu også kirken?

Ja – »Nedbryderkonger« kridt skoene og vær klar, der bliver masser af arbejde for jeres store maskiner i det gamle Ringkøbing!

PS: Kære kirkelige og kommunale myndigheder – overvej dog lige endnu engang den udvikling, I har sat i gang i Ringkøbing! Vil I virkelig gå i forreste række med at ødelægge byen – den by, hvor der er gjort så meget for at bevare?


 

Læserbrev af Lotte Kaalund mandag den 17. november:

Som detailhandlende i Ringkøbings bymidte vil vi gerne bakke op om, at vi skal bevare den gamle bymidte med alle dens gamle, charmerende huse.

Vi mener, det er et skråplan, hvis der gives den ene nedrivningstilladelse efter den anden, og hvis vi ikke får stoppet nedrivninger af gamle bygninger som Plesner-bygningen på skolegrunden og Musikskolen.

Desuden synes vi, der skal findes en anvendelse af Det Gamle Amtsrådhus, som sikrer, at bygningen med de flotte paneler bevares for eftertiden, og at der ikke sker ændringer i bygningen, der ikke kan tilbageføres.

I modsat fald er der virkelig startet en glidebane, hvor vores folkevalgte politikere fremover får svært ved ikke at give den ene lov til nedrivning, når man har givet den anden lov. Vi vil opfordre byrådet til at de fremtidige behandlinger af amtsrådhusets anvendelse og ombygning sker på åbne møder.

Vi har et unikt bymiljø i Ringkøbing, som mange andre byer misunder os, og som vi ved, er en af hovedårsagerne til, at vores mange turister nyder at besøge byen.

Analyser af fremtidens detailhandel spår at e–handel vokser. Den fysiske butiks overlevelse beror på, at kunden får oplevelser sammen med den gode service, som vi selvfølgelig som handlende skal være garant for. Vores smukke gamle købstad er garant for en kulturel oplevelse for både vore lokale og turister.

Hvis vi som Ringkøbingensere vil have en levende gammel købstad fremover, må vi gå sammen og bakke op om det fakkeltog, der bliver arrangeret foran Musikskolen onsdag den 19. November kl. 18.30.

Vi glæder os til at se jer! alle.


 

Læserbrev af Knud Erik Søgaard fredag den 14. november:

Åbent brev til byrådsmedlemmerne Gitte Kjeldsen, Bent Brodersen, Peter Sørensen, Pia Vestergaard, Lennart Qvist, Jens Erik Damgaard, John G. Christensen – alle fra Ringkøbing.

Den seneste tid har bragt adskillige avisomtaler om nedrivning af Musikskolen.

Typisk for den bygning er jo, at den passer fint ind i områdets byggestil – er en del af den. Derom vidner også de mange forskelligartede ting, bygningen har været brugt til. Musikskolen danner sammen med Skolebo og Kirken og de andre bygninger der på stedet tilsammen et kulturmiljø, der levendegør fortællingen om en svunden tid.

Prøv, kære læser, at lukke øjnene og forestil dig, hvordan Ringkøbing ville have set ud uden de gamle huse.

En bymidte, der bestod af anonym og kedelig arkitektur fra 50erne og 60erne eller af moderne, kubistiske rædsler! Kunne du tænke dig det? Jeg kunne ønske mig, at I byrådspolitikere: Kjeldsen, Brodersen, Sørensen, Vestergaard, Qvist, Damgaard og Christensen, der har jeres næsten daglige gang i Ringkøbings bymidte, vil fortælle Dagbladets læsere, hvorfor I har stemt for en nedrivning af Musikskolen. Og også hvad I som byrådsmedlemmer gør for at beskytte byens bevaringsværdige bygninger og bymiljøer i fremtiden! Det er jo trods alt jer, der er med til at beslutte, hvilken retning Ringkøbing midtby skal udvikle sig i. Eller hvad?


 

Læserbrev af Karen Hindø i Dagbladet torsdag den 13. november:

Hvor er det trist, at Byrådet har en laden-stå-til-holdning til bevaringsværdige bygninger og bymiljøer i Ringkøbing. Politikerne i Ringkøbing-Skjern Kommune har ikke en tilstrækkelig forståelse for bygningbevaring.

Selvfølgelig har de styr på de fredede bygninger og kirken, men de har godt nok ikke den samme forståelse for bevaringsværdige byhuse og især over for deres egne bevaringsværdige bygninger.

Nedrivningstilladelser er givet med begrundelsen, at husene ikke kan istandsættes. Men den begrundelse er langt fra en gyldig grund. For bygninger kan have en historie, som sammen med arkitekturen gør det til en god ide at bevare. Et helt område kan være bevaringsværdigt, uden at bygningerne måske i sig selv er noget særligt.

Derfor er det godt, at Birthe Pedersen i sit læserbrev forleden råbte vagt i gevær, fordi udviklingen går den helt forkerte vej.

Kun Menighedsrådet bed på Musikskolens bygning på Kirkepladsen og så endda på betingelse af, at huset må rives ned. De fleste Ringkøbingensere – er jeg sikker på – synes, at Musikskolens bygning er et markant hus, men bygningen er meget mere end det. Det er huset som sammen med Skolebo blev til Ringkøbing Borger- og Realskole i år 1900.

Man skal ikke smide guld på gaden. Den gamle skole er åbenbart for både Byråd og Menighedsråd en uerkendt perle i byens historie, og i en renoveret udgave ville den have givet Kirkepladsen et enormt løft.

Hvis Byrådet fortsætter deres praksis, vil man i de kommende år se flere nedrivninger. Det kunne være ved havnen, ved sygehuset og gademiljøer i den indre by. Derfor er det et super godt initiativ, Birthe Pedersen har taget ved at oprette folkebevægelsen Bevar Ringkøbing Midtby.

Jeg håber ikke, at løbet er kørt. Det ville både være ærgerligt og skammeligt. Og beslutningen er endnu ikke endelig truffet af Menighedsrådet. Det sker på et møde den 19. november. Derfor støt op om fakketoget den aften for at tilkendegive, at du ønsker at bevare Musikskolens bygning.

Politikerne taler så meget om vigtigheden af sammenhængskraft i Ringkøbing-Skjern Kommune. Byrådet burde have tænkt på det ord, da de traf beslutningen om nedrivning af Musikskolen. For netop de tre bygninger, Skolebo, Kirken og Musikskolen ville have givet sammenhængskraft i bybilledet – de er en triangel midt i byens åbne rum.

Min opfordring til Byråd og Menighedsråd er: Gå i konstruktiv dialog med Bevaringsforeningen, arkitekterne i området og museumsfolkene. De ved noget om vigtigheden af at bevare bygninger og bymiljøer. De har fingeren på pulsen. Og målet for både politikere og borgere må være at sikre den bedste udvikling for Ringkøbing bymidte.


 

Læserbrev af Jens Hansen Thomsen den 12. november:

Tak til dem der med indlæg i avisen, har protesteret imod nedrivning af den gamle Handelsskole og inddragelse af det gamle Amtsrådhus til bankvirksomhed. Ingen nævnt, ingen glemt.

Det er i flere indlæg forbigået, at det er borgmesteren og byrådet, der har ansvaret for det, der sker i den indre Ringkøbing by. Det er dem, der svigter – ikke menighedsrådet og Landbobanken. Borgmesteren og byrådet skal varetage almenvellets interesser. Hvorfor giver de tilladelserne? Vi har ikke penge til at bevare, lyder svaret.

Tankevækkende! Hvad bliver det næste – et tivoli på Torvet? Partiet Venstre er uden for pædagogisk rækkevidde. Penge er jo partiets religion. Men det er skuffende, at de øvrige partier ikke markerer selvstændige standpunkter. Dansk Folkeparti har et stort medansvar som støtteparti for Venstre.


 

Læserbrev af Birte Borum tirsdag den 11. november:

Tak til Birte Pedersen for et godt indlæg.

Jeg kunne ikke være mere enig. Normalt synes jeg, Danmarks Naturfredningsforening har lige lovlig meget at skulle have sagt, men lige nu ville jeg virkelig ønske, at Bevaringsforeningen havde samme magt, ligesom jeg ville ønske, at vores byråd satte bevarelse af kulturen lidt højere på dagsordenen.

Jeg forstår simpelthen ikke logikken i på den ene side at slå sig op på at være en by, hvor man ikke har ødelagt bykernen, som det er tilfældet i adskillige andre byer, og så på den anden sidenedrivningen af en smuk gammel bygning midt på torvet.

Og nej – jeg køber ikke den med, at det er for dyrt at renovere.

Alt afhænger af, hvor man spørger – og kunne det mon tænkes, at der bevidst er blevet spurgt hos tilbudsgivere med større interesse i nedrivning end i restaurering?

Troede – måske naivt – at kirkens folk modsat så mange andre ville handle etisk, langsigtet og nænsomt og ikke kortsigtet og vandaliserende.

Kan man give menighedsrådet et mistillidsvotum?