Forfatterarkiv: admin

Forslag til ombygning af Kirkepladsen 1

Efter krav fra sognebørn bliver der nu afholdt menighedsmøde den 12. maj klokken 19.00 i Rådhushallen, hvor offentligheden kan se Arkitektfirmaet Vilhelmsen, Marxen og Bech-Jensen A/S forslag til renovering af musikskolen samt høre, hvorfor mindretallet støttede renovering og få lejlighed til at diskutere flertallets beslutning.

Forslaget kan ses her:

150319 – Kirkepladsen 1 – Ringkøbing – forslagsmappe_small

Forårstur til Christiansfeld – Fotogalleri

Verdens kulturarv – Byplanlægning – Bygningsbevaring

Ringkøbing Bevaringsforening arrangerede lørdag den 25. april 2015 en tur til Christiansfeld, hvor cand. mag. Annemette Løkke Berg viste os rundt i byen og fortalte om brødremenigheden.

Christiansfeld har siden 1993 været optaget på Unescos såkaldte tentative liste på grund af byens særlige regulære byplan, arkitektur og bemærkelsesværdige helhed. Der er indsendt ansøgning om Christiansfelds optagelse på Unescos verdensarvsliste i 2014, og den forventes endelig færdigbehandlet i løbet af sommeren 2015.

De bygningsmæssige detaljer i byen og den håndværksmæssige udførelse er af en meget fin kvalitet, og blandingen af lokal byggeskik og arkitekturens stærke påvirkning fra Brødremenighedens oprindelses by Herrnhut i Sachsen giver byen en hel speciel og særegen karakter.

Forårstur til Christiansfeld

Forårstur 2015

Verdens kulturarv – Byplanlægning – Bygningsbevaring

Ringkøbing Bevaringsforening arrangerer lørdag den 25. april 2015 en tur til Christiansfeld.

Der er indsendt ansøgning om Christiansfelds optagelse på Unescos verdensarvsliste i 2014, og den forventes endelig færdigbehandlet i løbet af sommeren 2015.
Christiansfeld har siden 1993 været optaget på Unescos såkaldte tentative liste på grund af byens særlige regulære byplan, arkitektur og bemærkelsesværdige helhed.

De bygningsmæssige detaljer og håndværksmæssige udførelse er af en meget fin kvalitet, og blandingen af lokal byggeskik og arkitekturens stærke påvirkning fra Brødremenighedens oprindelses by Herrnhut i Sachsen giver byen en hel speciel og særegen karakter.

Cand. mag. Annemette Løkke Berg vil tage os på en ca. 1 1/2 times guidet tur i Christiansfeld  kl. 11.

Efter turen rundt i byen spiser vi frokost på Brødremenighedens Hotel (egen betaling).
Efter frokost kan man evt. selv på egen hånd udforske byen nærmere.

Tilmelding senest den 19. april – efter princippet ” først til mølle” –  til Knud Hammer tlf. 21 49 68 11 eller via mail på adressen  knud@knud-hammer.dk – oplys ved tilmeldingen om du kan stille egen bil til rådighed.

Vi mødes på  Havnepladsen i Ringkøbing kl. 08.45, hvor vi fordeler os i private biler og er klar til afgang kl. 9.

Medlemmer af Ringkøbing Museumsforening er inviteret til at deltage.

Deltagerbetaling: Gratis for medlemmer af Bevaringsforeningen – andre betaler 50 kr.

1024px-Christiansfeld_-_gadeparti4 (830x623)

Åbent Rådhus

Åbent Rådhus

14. april 2015

– inden det er for sent.. !

15:00 – 18:00  Fremvisning

Vi går på opdagelse i Rådhusets historie

19:00 – 20:00  Rådssalen

Velkomst v/ Ringkøbing Bevaringsforening

Oplæg  v/ Cand. mag. Helge Torm,
Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur, om
“Fredning og bygningskulturens betydning for udviklingen”

Oplæg v/ Lars Hansson, tidligere Amtsdirektør, om
“Amtsrådets overdragelse af rådhuset til kommunen”

Pause og forfriskning

20:00              Spørgsmål & debat

ca. 21:00        Farvel & på gensyn

Alle er velkomne – Gratis adgang

Logoer

 


 

Generalforsamling 2015

Der indkaldes hermed til Bevaringsforeningens generalforsamling

tirsdag den 10. februar kl. 19.00 i Vestjysk Bank,
Torvet 2, indgang fra Mellemgade

Generalforsamling har følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Beretning
3. Godkendelse af årsregnskabet
4. Fastsættelse af kontingent
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
7. Valg af revisor
8. Eventuelt

Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde 14 dage før generalforsamlingen.

I forlængelse af generalforsamlingen uddeles bevaringsprisen for 2014.

Efter generalforsamlingen og prisuddelingen bliver der en kort pause med sandwich, øl og vand inden aftenens foredrag:

Arkitekt Kristian Geertsen fortæller om bevaringsarbejdets
start og udvikling i Ringkøbing.

Med venlig hilsen og på gensyn
bestyrelsen

Se Bevaringsforeningens vedtægter her

Foreslå kandidat til Bevaringsprisen her

Læs om bevaringsprisen her

Forslag til Bevaringsprisen for 2014

Igen i år beder Bevaringsforeningens bestyrelse om hjælp til at finde kandidater til bevaringsprisen. Bestyrelsen vil så gennemgå de udpegede bygninger og finde årets prismodtagere.

Bevaringsprisen uddeles på Ringkøbing Bevaringsforenings generalforsamling tirsdag den 10. februar 2015. Der uddeles en pris til en bygning i Ringkøbing By og en i den øvrige del af den gamle Ringkøbing Kommune. I byen skal bevaringsarbejdet være afsluttet i 2014, mens det på landet godt må være et arbejde, der har stået på over en længere periode eller løbende bevaringsarbejde.

For begge priser gælder det, at de er en påskønnelse for godt bevaringsarbejde, og det kan være restaurering, tilbageføring eller vedligeholdelse. Rammerne er vide, men det gælder om at finde de bygninger, der fortjener Bevaringsforeningens bevågenhed og dette årlige skulderklap.

Det kniber altid med kandidater uden for Ringkøbing By, så vær især opmærksom på de mange smukke gamle og velholdte bygninger i landsbyer og på landet. Derfor opfordrer vi i bestyrelsen alle til at se sig omkring der, hvor de bor, og sende forslag til Bevaringsprisen for 2014.

Ring eller sms til formanden på 21 39 53 05, send en mail eller skriv i kommentarfeltet under dette indlæg.

Forslagene skal være bestyrelsen i hænde senest tirsdag den 3. februar 2015.

Der må gerne foreslås flere bygninger – alle forslag er meget velkomne. Vi skal have bygningens adresse, ejerens navn, en kort begrundelse samt indsenderens navn og adresse. Blandt indsenderne trækkes der lod om to flasker vin.

Læs mere om Bevaringsprisen her

Møde med menighedsrådets byggeudvalg

På menighedsmødet i rådhushallen den 12. december inviterede menighedsrådet Bevaringsforeningen til et møde om den gamle musikskoles fremtid. Målet for samtalen skulle være at undersøge mulighederne for at få opfyldt menighedsrådets behov på Kirkepladsen 1. Mødet er nu afholdt, og vi blev enige om denne fælles udtalelse:

Møde mellem Ringkøbing Bevaringsforening og Ringkøbing menighedsråds byggeudvalg,
den 12. januar 2015.

På mødet blev man enige om at undersøge og belyse mulighederne for en eventuel restaurering/renovering af Kirkepladsen 1 inden for de nuværende økonomiske rammer. Når materialet foreligger, vil der blive indkaldt til et nyt møde mellem de to parter.

Glædelig jul!

Bevaringsforeningen ønsker glædelig jul med en samling historiske julekort. Kortene stammer fra vores galleri med gamle postkort fra Ringkøbing, og de er alle samlet af afdøde murermester Emil Hansen. Se alle postkortene i samlingen her.