Forfatterarkiv: admin

Byvandringer i Kulturnatten

Ringkøbings gader danner 11. september rammen for Kulturnatten 2015 i Ringkøbing-Skjern Kommune. Blandt de mange kulturtilbud på aftenen afholder Bevaringsforeningen tre byvandringer, der starter foran det gamle rådhus klokken 19.00, 20.00 og 21.00.

Klokken 19.00: Efter en kort byvandring forbi et par renoveringseksempler ender vi i Vestergade 10, der netop har været igennem en omfattende restaurering. Else Chemnitz viser rundt og fortæller, hvorfor hun valget at bevare det historiske hus på trods af den kommunale dødsdom.

Klokken 20.00: Vi går forbi et par gamle købmandsgårde, og sniger os op på loftet over Matas, hvor Else-Marie Bruun Larsen viser undt i det lille museum, der fortæller om tidligere tiders aktivitet i I.A. Jensens gamle købmandsgård.

Klokken 21.00: Nå man ser de historiske huse i nutidens Ringkøbing, kan det være svært at forestille sig, hvordan livet egentligt var, da de blev bygget. Hvordan gik håndværkerne klædt? Hvad talte de om? Hvad var der i deres madpakker? Og hvad spillede de i grunden på ghettoblasteren, mens de byggede huset? Vi vil forsøge at svare på det sidste spørgsmål med musikalsk hjælp fra Teatret OM.

De tre byvandringer er gratis for alle. Mød op foran det gamle rådhus og deltag i en eller flere byvandringer.

Bemærk, at vi under hele Kulturnatten holder åbent hus i det gamle rådhus, som snart vil blive rippet for historisk indhold.

Læs om åbent hus i det gamle rådhus her

Læs mere på Kulturnattens Facebookside

Læs mere på Kulturnattens hjemmeside

Veteranbiler og bygningskultur

– Se billeder fra veteranbilturen den 14. juni –

KDAK Classic var mødt op på havnen i Ringkøbing med 11 velpudsede biler og dertilhørende topmotiverede chauffører, og efter at have sparket dæk og beundret de prægtige maskiner kørte vi ud i sommerlandet og satte kursen mod Abelines Gård på Holmsland Klit. Vi fik en rundvisning på gården, og derefter var der mulighed for at gå rundt på egen hånd og kigge på udstillingen og de forskellige aktiviteter, inden vi klokken samledes til en sandwich i cafeen.

Næste stop var Lyngvig Fyr, hvor Jens Aarup fortalte om stedet, og vi så fyret og udstillingen om badeturismen på Holmsland Klit. Efter en kop kaffe i naturformidlingshuset kørte vi tilbage til havnen i Ringkøbing, og de, der havde lyst, fortsatte til Peking, hvor vi sluttede af med den traditionsrige farvelbajer og takkede de hyggelige veteranbilejere for turen med en forsikring om, at vi nu har etableret en fast tradition sammen. En hyggelig og livsbekræftende dag blandt nørder, der lige som os sætter pris på det historiske, velbevarede og smukke – en sommerdag i Kulturhistoriens Rige :-)

Billederne er taget af Poul Nielsen og Søren Damgaard Jensen

L1110509 (2) L1110507 (2)

Ringkøbing sælger ud af arvesølvet

– By&Land, medlemsblad for Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur, bringer i det seneste nummer denne artikel om kommunens udsalg af Ringkøbings kulturarv. Artiklen er skrevet af Helge Torm, der er formand for Frednings- og Bevaringsudvalget og besøgte Ringkøbing i forbindelse med indstillingen af det gamle rådhus til fredning.

Se artiklen i bladet på dette link: By & Land 107 side 18-20


 Ringkøbing sælger ud af arvesølvet

Af Helge Torm, formand for Frednings- og Bevaringsudvalget

I disse uger afgøres det definitivt, om der skal udvikle sig en skandale af rang i den fine, gamle by Ringkøbing. Byrådet er nemlig meget langt fremme i sine bestræbelser på at sælge ud af arvesølvet for en ret linser.

Sagen er i sin virkelig gribende enkelthed den, at kommunen endnu ejer det gamle amts- og byrådhus, men ikke længere har så meget at bruge det til. Derfor er man parat til at lade naboen, Ringkøbing Landbobank, der har udvidelsesbehov, rykke ind som lejer, men ikke nok med det. Man vil også give dem frie hænder til at fjerne al indmaden!

Det var i 1849, præcist samme år, som Danmark fik sin første grundlov, at Ringkøbing fik et nyt rådhus ved byens torv. I en by, hvor de fleste ejendomme var ret beskedne i omfang, som også det gamle, nedslidte rådhus var det, har den ny 2½ etages bygning virkelig været en markant forandring i bybilledet.

Det provokerende nye rådhus
Det er imidlertid ikke det eneste opsigtsvækkende ved denne bygning. Nok så afvigende fra normen med det blanke, røde murværk, som præger byen den dag i dag, var behandlingen af hovedfacaden og gavlenderne på det ny rådhus: de blev pudsede! Det kan næsten kun have været tænkt som en slags provokation. Det helt morsomme er dog, at pudsede facader var ved at være altmodisch, så det var sidste udkald for et pudset rådhus i Ringkøbing.

Heldigvis kan vi sætte navn på arkitekten. Han hed så meget som Brunstrøm, og meget mere ved vi ikke om manden. Kun det mere, at han var konduktør hos N. S. Nebelong, da denne et par år tidligere byggede det ligeledes bevarede rådhus i Holstebro. Det fremtræder i blankt murværk.
Man kan således sige, at Brunstrøm laver en duplik i Ringkøbing, men med en væsentlig afvigelse.

Stilmæssigt repræsenterer rådhuset overgangen fra senklassicisme til historicisme, men de mod torvet vendende, pudsede facader giver bygningen et arkitektonisk let konservativt skær.

De indre værdier
Et er det ydre, noget andet det indre. Tiden er ikke gået sporløst hen over rådhusets interiører og planløsninger, men ændringerne er dog til at overse.

Således gælder det stort set, at 1. salen, hvor alle de repræsentative rum ligger, som almindeligt var for datidens rådhusbyggeri landet over, er meget godt bevaret. Her er alle væsentlige rum intakte, bl.a. med fyldingsdøre, men til dels også stuk fra 1849. Det drejer sig om i første række om den oprindelige amtsrådssal i østenden, byrådets lokale i den anden ende, og det smukt dekorerede, såkaldte forligelsesværelse, der støder op til amtsrådssalen ved bygningens bagside.

Nybarok stueetage
Derimod har stueetagen og hovedtrappen undergået gennemgribende forandringer som udløber af retsreformen i 1919. Indtil da var der i stueetagen arrest med arrestforvarerbolig og også et sprøjtehus (i gavlenden mod vest), funktioner, som måtte holde flyttedag.

Der blev nu til dels lavet ny planløsning, og der kom nye døre overalt, udført i nybarok, hvad hovedtrappen også er. Det var nu ikke en hvilken som helst håndværksmester, der stod bag dette, men arkitekten Helge Bojsen Møller. I øvrigt standser nybarokken på 1. salen på den meget raffinerede måde, at fløjdørene til begge sider står i nybarok skikkelse ind mod trapperummet, mens de på den modsatte side har bevaret det senklassicistiske udseende.

Og hvad der skete dengang i Ringkøbing, fandt sted andre steder i landet, bl.a. i Korsørs rådhus fra 1850, som på gr. af moderniseringer i 1919 også bærer dette årstal på facaden. Ændringerne her var ikke til hinder for en fredning i 1982.

Derouten
Da amtsrådet for Ringkøbing amt ophørte sit virke pr. 2007, begyndte bygningen at gå en usikker fremtid i møde. Amtsrådet prøvede dog prisværdigt at holde fast i den lange ende ved at udstede en bevaringsdeklaration, som netop skulle tage højde for uønskede indgreb i bygningens kulturhistoriske værdier.

Nu er et stykke juridisk gældende papir ikke mere håndfast end, hvad nye ejere måtte finde ønskeligt. Ringkøbing-Skjern kommune overtog som ny ejer rådhuset, som da også er blevet brugt til forskellige aktiviteter og arbejdspladser. Et stykke tid var der fred og ingen fare.

Blæse være med deklarationer af enhver art
Imidlertid er der kommet en aktør på banen, som godt kunne tænke sig at udnytte rådhuset til egne formål: Ringkøbing Landbobank. Kommunen får julelys i øjnene: her er en indtægtskilde, og hvis banken ikke vil respektere de historiske kvaliteter, bygningen har, skal de naturligvis slippe for det. Bevaringsdeklarationen blev ophævet i 2014, nu med velsignelse fra Region Midtjylland som det gamle amts juridiske efterfølger.

Banken, der åbenbart ikke kan se udvidelsesmuligheder andre steder omkring sit hovedsæde end lige dér, hvor rådhuset ligger, har til huse i en ikke mindre flot bygning, opført i bedre byggeskik i 1925. Bygningen er en anelse højere end det ældre rådhus, en klar magtdemonstration. Og netop fordi etagedækkene er højereliggende i banken, må rådhusets etageadskillelser rettes ind efter bankens – og så bliver der jo ikke meget tilbage!

En anden hindring for bankløsningen var den gældende lokalplan, som forbød yderligere bankforretninger i stueetagen i bebyggelsen nær og ved torvet. Det er imidlertid den letteste sag af verden for en kommune at bevilge sig selv en dispensation fra en lokalplan, og således er det også nu sket i denne sag.

Bevaringsbestræbelserne
Ringkøbing Bevaringsforening og Landsforeningen har hele vejen igennem protesteret imod de ødelæggende planer. Landsforeningen har tilmed sidst i 2014 rejst fredningssag, men forgæves. Vi blev i begyndelsen af dette år underkendt af både Kulturstyrelsen og Det Særlige Bygningssyn.

Vi finder ikke argumentationen imod fredning ganske overbevisende, men må respektere afgørelsen. Og som så ofte i den slags sager, udnyttes et nej til fredning af modparten til triumferende at sige: se, det er ikke noget værd!

Nogle, måske endda bevaringstilhængere, vil stille sig tilfreds med, at skallen bevares, men omvendt kan man jo med rette sige, at skindet bedrager! Det bliver ikke bedre af, at der allerede er eksempler på denne slags transformation, som jo i øvrigt i en noget anden sammenhæng medfører affredning. Nok om det.

Den triste konklusion
Dette var den sørgelige, men sande historie om et byråd, der uden den mindste historiske forståelse for byens egen udvikling og uden sans for det fysiske vidnesbyrd, som rådhuset er om indførelsen af det lokale folkestyre i 1849, for ussel mammons skyld sælger ud af arvesølvet.

Mange var betænkelige for fremtiden for alle de offentlige administrationsbygninger af enhver art, som gik ud af statens regi efter retsreformen og nedlæggelsen af amterne pr. 1. januar 2007. Der da også sket ulykker rundt omkring i form af uheldige ombygninger, men nedrivninger er næppe forekommet.

Nu skal vi så opleve det, der ikke er set før, når det drejer sig om en historisk bygning af nævnte kategori, at den ribbes for al indmad! Ringkøbing Byråd giver det første eksempel – at de vil være det bekendt.

Kulturarvskommune

I slutningen af april udsendte Fonden Realdania og Kulturstyrelsen en invitation til landets kommuner, med en opfordring til at deltage i Kulturarvskommuneprojekt III: Fortidens fremtid – Kulturarven som potentiale i omstillingsprocessen. De kommuner der har interesse i at arbejde med og sammen om den faste kulturarv skulle indsende en interessetilkendegivelse.

Ringkøbing-Skjern Kommune har ansøgt om at komme i betragtning, og Planlægning har i samarbejde med Kultur, Natur og Fritid, Kim Clausen fra Ringkøbing-Skjern Museum og Søren Damgaard Jensen fra Ringkøbing Bevaringsforening udarbejdet og afsendt en interessetilkendegivelse, som vi nu afventer svar på.

Den 10. juni 2015 vil Kulturstyrelsen og Fonden Realdania meddele, hvilke kommuner de vil anmode om at udarbejde egentlige ansøgninger.

Vi krydser fingre ;-)

Se interessetilkendegivelsen her

 

Tid til begejstring :-)

“Lovgivning er nødvendig for at passe på vores bygningskultur. Men i sidste ende kan vi kun bevare og udvikle vores historiske bygninger, hvis befolkningen holder af dem og begejstres af deres rigdom. Du ser lige nu på en ny portal, som er en del af det arbejde som Bygningskultur Danmark er sat i verden for at udføre og som skal hjælpe os med at nå vores mål: At gøre bygningskultur til en folkesag.”

Se Bygningskultur Danmarks nye hjemmeside: www.bygningskultur.dk

 

Udflugt med veteranbiler

Contact Form Shortcode Error: Form 3 does not exist

Veteranbiler og bygningskultur – Søndag den 14. juni.

Bevaringsforeningen og Kgl. Dansk Automobil Klub Classic er igen i år gået sammen om et spændende arrangement for medlemmer og andre interesserede, hvor vi kører ud og ser på gamle bygninger i veteranbiler. KDAK Classic møder op med 10-12 velpudsede biler med chauffør og ledsager, så der bliver plads til ca. 20 passagerer fra Bevaringsforeningen. Man behøver ikke være medlem for at deltage, så tag familie og venner med!

Vi mødes søndag den 14. juni 2015 klokken 10.00 på Ringkøbing Havn, og når vi har sparket dæk og beundret de prægtige maskiner, kører vi ud i sommerlandet ca. 10.30 og sætter kursen mod Abelines Gård på Holmsland Klit. Vi vil få lidt at vide om gården, og derefter vil der være mulighed for at gå rundt på egen hånd og kigge på udstillingen og de forskellige aktiviteter, inden vi klokken samles til en sandwich i cafeen.

Næste stop er Lyngvig Fyr, hvor vi går rundt på egen hånd og ser fyret og udstillingen om badeturismen på Holmsland Klit, eller lader os friste af de mange tilbud i museumsbutikken. Klokken 14 drikker vi en kop kaffe i naturformidlingshuset, og derefter kører vi tilbage til havnen i Ringkøbing, og de, der har lyst, fortsætter til Peking, hvor vi slutter af med den traditionsrige farvelbajer og takker de hyggelige veteranbilejere for turen.

Der er ingen deltagerbetaling for tur og forplejning, men man betaler selv for entreen på Abelines Gård og Lyngvig Fyr samt eventuelle drikkevarer på Restaurant Peking.

Tilmelding er efter først til mølle princippet på telefon 21 39 53 05 eller på www.bevaringsforeningen.dk

Se billeder fra de to foregående ture her:
2014
2013

Det gamle Rådhus og Borger- og Realskolen

To nye blogs.

Bevaringssagen har ikke ligefrem medvind i øjeblikket. Der er efterhånden sagt og skrevet meget om de to trælse sager i bymidten, og for at samle materialet på en overskuelig og lettilgængelig måde, har borgerinitiativet Bevar Ringkøbing Bymidte oprettet to blogs – små hjemmesider – på nettet.

Læs mere om Borger- og Realskolen her
http://bevarringkoebingbymidte.blogspot.dk

Læs mere om Det gamle Rådhus her:
http://amtsraadhuset.blogspot.dk

Forslag til ombygning af Kirkepladsen 1

Efter krav fra sognebørn bliver der nu afholdt menighedsmøde den 12. maj klokken 19.00 i Rådhushallen, hvor offentligheden kan se Arkitektfirmaet Vilhelmsen, Marxen og Bech-Jensen A/S forslag til renovering af musikskolen samt høre, hvorfor mindretallet støttede renovering og få lejlighed til at diskutere flertallets beslutning.

Forslaget kan ses her:

150319 – Kirkepladsen 1 – Ringkøbing – forslagsmappe_small

Forårstur til Christiansfeld – Fotogalleri

Verdens kulturarv – Byplanlægning – Bygningsbevaring

Ringkøbing Bevaringsforening arrangerede lørdag den 25. april 2015 en tur til Christiansfeld, hvor cand. mag. Annemette Løkke Berg viste os rundt i byen og fortalte om brødremenigheden.

Christiansfeld har siden 1993 været optaget på Unescos såkaldte tentative liste på grund af byens særlige regulære byplan, arkitektur og bemærkelsesværdige helhed. Der er indsendt ansøgning om Christiansfelds optagelse på Unescos verdensarvsliste i 2014, og den forventes endelig færdigbehandlet i løbet af sommeren 2015.

De bygningsmæssige detaljer i byen og den håndværksmæssige udførelse er af en meget fin kvalitet, og blandingen af lokal byggeskik og arkitekturens stærke påvirkning fra Brødremenighedens oprindelses by Herrnhut i Sachsen giver byen en hel speciel og særegen karakter.